Reklama

KONKURS: Zagłosuj na swojego dzielnicowego!

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Redakcja / Kto okaże się zwycięzcą plebiscytu? Głosowanie trwać będzie od 28 sierpnia do 20 września.

KONKURS: Zagłosuj na swojego dzielnicowego! - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Komenda Powiatowa Policji w Łukowie ogłasza konkurs na Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego Powiatu Łukowskiego. O tym, kto otrzyma nagrodę z rąk Komendanta Powiatowego zadecydują m.in. Czytelnicy Wspólnoty Łukowskiej i portalu Łuków24.pl

Który dzielnicowy cieszy się największym zaufaniem mieszkańców? O tym zadecydują mieszkańcy powiatu łukowskiego, którzy wezmą udział w plebiscycie Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, Wspólnoty Łukowskiej i portalu Łuków24.pl. 

Jak głosować?

Głosowanie na Najpopularniejszego Dzielnicowego Powiatu Łukowskiego trwać będzie od 28 sierpnia (wtorek) do 20 września (czwartek). Mieszkańcy będą mogli głosować na swoich dzielnicowych za pomocą kuponów dostępnych w gazecie, bądź za pośrednictwem SMS-ów. Kupony przyjmowane będą do urn w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie oraz w komisariatach w Adamowie i Stoczku Łukowskim. Głos będzie można takie dostarczyć do siedziby redakcji Wspólnoty Łukowskiej. W przypadku SMS-ów, koszt wysłania jednej wiadomości to 2 zł (2,46 zł z VAT). Wiadomości należy wysyłać na numer 72051. O zwycięstwie zdecyduje liczba oddanych na kandydata głosów.
GRZEGORZ SKWAREK - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.1

asp. szt. Grzegorz Skwarek w Policji służy od 2000 roku. Dzielnicowym jest od maja 2018 roku. Wolny czas poświęca na zabawy i gry edukacyjne ze swymi dziećmi. Jest dzielnicowym rejonu nr 1 w Łukowie, obejmującego swym zasięgiem centrum miasta.

W miejscu tym jest największe zagęszczenie placówek handlowych, co powoduje zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami związanymi głównie z kradzieżami i uszkodzeniem mienia. Miejscem szczególnie narażonym na niebezpieczeństwo są ulice Piłsudskiego, Browarna, Międzyrzecka, Przechodnia, Stawki oraz Plac Wolności i Solidarności, gdzie przemieszcza się najwięcej osób.
MARIUSZ DĘBOWSKI - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.2

asp. szt. Mariusz Dębowski w Policji służy od 1999 roku. Dzielnicowym jest od roku 2000. Od kilkunastu lat kolekcjonuje miniaturki samochodów, głownie służb mundurowych. Jest dzielnicowym rejonów nr 2 i nr 5 w Łukowie. Obejmują one swoim zasięgiem m.in. osiedla Chącińskiego i Klimeckiego, a także osiedle „Nowy Łuków II” i ulicę Sienkiewicza.

Problemami w tych miejscach jest przemieszczanie się wielu młodych ludzi po zmroku, często będących pod działaniem alkoholu i zakłócających porządek podczas ciszy nocnej.

PIOTR ŁAZUGA - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.3

asp. szt. Piotr Łazuga w Policji służy od 1997 roku. Dzielnicowym jest od 1999 roku. Wolny czas poświęca na turystykę i kulturę Wschodu.  Jest dzielnicowym rejonu nr 3 w Łukowie, który swym zasięgiem swym obejmuje m.in. ulicę Międzyrzecką i znajdujące się wzdłuż niej sklepy i lokale usługowe. „Opiekuje” się też targowiskiem miejskim przy ul. Prusa.

W rejonie tym leżą m.in. sklep Biedronka, czy klub Decybel, gdzie zdarzały się przypadki kradzieży artykułów spożywczych, przemysłowych i alkoholu. W rejonie klubu dochodziło też  do zakłóceń ładu i porządku publicznego. Na targowisku miejskim na ul. Prusa dochodzi do kradzieży kieszonkowych.
TOMASZ BORYCHOWSKI - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.4

asp. szt. Tomasz Borychowski w Policji służy od 1999 roku. Dzielnicowym jest od 2005 r. Wolny czas poświęca na sport i rekreację. Opiekuje się rejonem nr 4 w Łukowie, który swym zasięgiem swym obejmuje zachodnią i północno-zachodnią część miasta, m.in. park miejski i Rodzinne Ogródki Działkowe.

Powyższe miejsca zagrożone są przestępstwami i wykroczeniami związanymi głównie z kradzieżami i uszkodzeniem mienia. Ponadto w rejonie tym dochodzi do wybryków chuligańskich jak też spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
MARIUSZ KULENTY - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.5

asp. szt. Mariusz Kulenty w Policji służy od 1996 roku. Dzielnicowym jest od 2007 roku. Interesuje się nowościami informatycznymi. Jest dzielnicowym rejonu nr 6 w Łukowie, obejmującego osiedle Unitów Podlaskich, osiedle Sienkiewicza i ulice przyległe. Na tym terenie zamieszkuje ponad 6 tysięcy osób.

W obszarze tym znajduje się największe zagęszczenie bloków mieszkalnych na terenie powiatu łukowskiego, co powoduje iż miejsce to zagrożone jest przestępstwami i wykroczeniami związanymi głównie z kradzieżami oraz uszkodzeniem mienia - głównie pojazdów zaparkowanych na parkingach przyblokowych oraz włamaniami do mieszkań. W porze wieczorowo-nocnej dochodzi także do zakłóceń ładu i porządku oraz dewastacji mienia. Wśród mieszkańców tego rejonu dochodzi do waśni i sporów sąsiedzkich, a także awantur rodzinnych i przemocy w rodzinie.
MARCIN GOŁAWSKI - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.6

st. asp. Marcin Goławski w Policji służy od 2000 roku. Dzielnicowym jest od 2001 r. Interesuje się modelarstwem oraz lotnictwem. Jest dzielnicowym rejonu nr 7, obejmującego leżące przy drogach wojewódzkich nr 807 i 808 m.in. miejscowości Czerśl, Dminin, Gołąbki, Jadwisin, Jeziory, Łazy, Malcanów, Podgaj, Ryżki, Szczygły Dolne, Szczygły Górne, Świdry.

W rejonie nr 7 dochodzi do wielu przestępstw i wykroczeń drogowych. Miejsce mają również zjawiska przemocy domowej, wynikające przede wszystkim z braku przystosowania do życia rodzinnego, braku stabilizacji finansowej, a przede wszystkim z agresji będącej następstwem alkoholizmu.
KRZYSZTOF WOŁOSZKA - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.7

asp. szt. Krzysztof Wołoszka w Policji służy od 1995 roku. Dzielnicowym jest od 1999 roku. Wolny czas poświęca na turystykę i rekreację. Jest rejonu nr 8, który swym zasięgiem miejscowości leżące m.in. przy drodze krajowej nr 63 i 76. „Opiekuje” się mieszkańcami Dąbia, Gołaszyna, Gręzówki, Klimek, Ławek, Sięciaszki Pierwszej, Sięciaszki Drugiej, Sięciaszki Trzeciej, Zalesia, Żdżar.

W rejonie tym głównym zagrożeniem jest zjawisko przemoc w rodzinie. Główną przyczyną występowania zjawiska jest nadużywanie alkoholu przez sprawców awantur domowych. Przemoc w rodzinie skutkuje demoralizacją osób nieletnich oraz rozpadem małżeństw.
ALBERT PIENIAK - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.8

asp. szt. Albert Pieniak w Policji służy od 2004 roku. Dzielnicowym jest od 2008 roku. Interesuje się historią motoryzacji. Jest dzielnicowym rejonu nr 9, który swym zasięgiem miejscowości Biardy, Celiny, Gołowierzchy, Karwacz, Krynka, Nurzyna, Role, Suleje, Świercze, Wólka Świątkowa, Wólka Konopna. Część z nich znajduje się na obrzeży powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego.

Położenie miejscowości na obrzeżach gmin, a także województwa sprawia, że przemieszcza się tam wiele osób z miejscowości ościennych. Występujące w tym rejonie przestępstwa i wykroczenia popełniane są w większości przez osoby przyjezdne i nie są ze sobą powiązane. W opisanym rejonie występują również przypadki związane ze spożywaniem alkoholu w rejonie sklepów oraz zagrożenia związane z przemocą w rodzinie.
MAREK PUDŁO - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.9

asp. szt. Marek Pudło w Policji służy od 1994 roku. Dzielnicowym jest od 1999 roku. Interesuje się historią motoryzacji. Jest dzielnicowym rejonu nr 10, który swym zasięgiem obejmuje miejscowości Dębowica, Kownatki, Rzymy Rzymki, Rzymy Las, Strzyżew, Suchocin, Szaniawy Matysy, Szaniawy Poniaty, Turze Rogi, Wagram, Zarzec Łukowski. Część z nich leży w ościennej części powiatu łukowskiego.

Z racji powyższego, wykroczenia i przestępstwa popełniają głównie osoby z miejscowości leżących poza granicami powiatu łukowskiego Przestępstwa i wykroczenia w większości przypadków nie są ze sobą powiązane, występują sporadycznie. W rejonie nr 9 występują również przypadki spożywania alkoholu w rejonach sklepów.
PAWEŁ ZALEWSKI - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.10

st. asp. Paweł Zalewski w Policji służy od 2001 roku. Dzielnicowym jest od 2002 roku. Wolny czas poświęca na wędkarstwo. Jest dzielnicowym rejonu nr 11, który swym zasięgiem obejmuje miejscowości Dębowierzchy, Jakusze, Karwów, Kurów, Leszczanka, Mikłusy, Płudy, Popławy-Rogale, Trzebieszów, Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów Kolonia, Trzebieszów Czwarty, Wierzejki, Wylany, Zaolszynie i Zembry. Miejscowości te położone są w ościennej części powiatu łukowskiego.

Położenie tych miejscowości w ościennej części powiatu łukowskiego sprawia, że przemieszcza się tam wiele osób z miejscowości niebędących mieszkańcami naszego powiatu. Występujące w tym rejonie przestępstwa i wykroczenia w większości przypadków nie są ze sobą powiązane i dokonują ich osoby przyjezdne. Występują również przypadki spożywania alkoholu w rejonie sklepów.
RAFAŁ MIODUCHOWSKI - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.11

asp. Rafał Mioduchowski w Policji służy od 2007 roku. Dzielnicowym jest od 2010 roku. Interesuje się motoryzacją oraz prawem. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości Adamów, Dębowica, Gułów, Hordzieżka, Lipiny, Turzystwo, Wola Gułowska, Zakępie, Wola Okrzejska, Wola Burzecka.

Najbardziej zauważalnym problemem w rejonie nr 11 jest używanie i rozpowszechnianie wyrobów tytoniowych przez osoby nieletnie w rejonie szkół i internatu.
ROBERT ANISZEWSKI - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.12

asp. Robert Aniszewski w Policji służy od 2006 roku. Dzielnicowym jest od 2014 roku. Interesuje się sportem i motoryzacją. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości Bystrzyca, Ciężkie, Glinne, Helenów, Hermanów, Kolonia Bystrzycka, Marianów, Nowinki, Oszczepalin Pierwszy, Oszczepalin Drugi, Otylin, Siedliska, Świderki, Wojcieszków, Wola Bobrowa, Wola Bystrzycka, Wólka Domaszewska, Zofibór, Zofijówka, Bronisławów Duży, Bronisławów Mały. Część z nich leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej.

W rejonie tym największym zauważalnym problemem jest spożywanie alkoholu w okolicy sklepów.
SŁAWOMIR KOŁODZIEJ - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.13

asp. szt. Sławomir Kołodziej w policji służy od 1994 roku. Dzielnicowym jest od 2003 roku. Wolny czas poświęca na myślistwo. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości leżące na południu powiatu łukowskiego. Są to: Bielany Duże, Charlejów, Czarna, Ernestynów, Hordzież, Józefów Duży, Krzówka, Leonardów, Nowa Ruda, Pieńki, Poznań w gminie Serokomla, Ruda, Serokomla, Wola Bukowska, Wólka, Sobiska, Władysławów, Budziska, Ferdynandów, Helenów, Dąbrówka, Kalinowy Dół, Natalin, Żurawiec, Konorzatka.

Zauważalnym problemem w tych miejscowościach jest zjawisko kierowania rowerami przez osoby znajdujące się pod działaniem alkoholu.
MICHAŁ WITEK - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.14

sierż. szt. Michał Witek w policji służy od 2007 roku. Dzielnicowym jest od 2016 roku. Wolny czas poświęca na wartościowe filmy i sport. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości Anielin, Drożdżak, Huta Radoryska, Jasnosz, Kożuchówka, Krzywda, Nowy Patok, Orle Gniazdo, Siedliska, Radoryż Smolany, Rozłąki, Ruda, Burzec, Szczałb, Zimna Woda.

W rejonie tym największym zauważalnym problemem jest spożywanie alkoholu w okolicy sklepów.
TOMASZ BURZECKI - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.15

mł. asp. Tomasz Burzecki w Policji służy od 1999 roku. Dzielnicowym jest od 2014 roku. Jego zainteresowania to ogrodnictwo i motoryzacja. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości Fiukówka, Kasyldów, Teodorów, Podosie, Gołe Łazy, Feliksin, Huta Dąbrowa, Laski, Cisownik, Budki, Radoryż Kościelny, Okrzeja, Wielgols, Stary Patok.

W rejonie tym problemem jest spożywanie alkoholu w rejonie sklepów w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych. Zjawisko to wpływa demoralizująco na dzieci i młodzież.
MICHAŁ SULEJ - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.16

sierż. szt. Michał Sulej w Policji służy od 2012 roku. Dzielnicowym jest od 2016 r. Wolny czas przeznacza na aktywność fizyczną: grę w piłkę nożną i pływanie, a także dobrą książkę. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. W jego rejonie znajduje się całe miasto Stoczek Łukowski, w tym plac Tadeusza Kościuszki i ośrodek Izydory.

Zauważalnym problemem w mieście jest zakłócanie ładu i porządku w okolicy placu Tadeusza Kościuszki. Wynika to z zachowania klientów lokali gastronomicznych i klientów sklepu z alkoholem. Zjawisko niszczenia mienia i drobnych kradzieży zauważalne jest w rejonie środka Izydory.
JANUSZ SADŁO - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.17

mł. asp. Janusz Sadło w Policji służy od 2008 roku. Dzielnicowym jest od 2012 roku. Wolny czas poświęca na wędkarstwo i pszczelarstwo. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. W jego rejonie znajdują się miejscowości Aleksandrówka, Błażejki, Borki, Guzówka, Jagodne, Jamielne, Januszówka, Jamielnik Kolonia, Jedlanka, Kamionka, Kisielsk, Kapice, Kieńkówka, Łosieniec, Mizary, Nowy Jamielnik, Nowe Kobiałki, Nowa Prawda, Stary Jamielnik, Stare Kobiałki, Stara Prawda, Rosy, Róża Podgórna, Ruda, Stara Róża, Szyszki, Turzec, Toczyska, Wola Kisielska, Wólka Poznańska, Rólka Różańska, Wiśniówka, Zabiele, Zgórznica.

W rejonie tym głównym zagrożeniem są zdarzenia drogowe do jakich dochodzi na drodze krajowej nr 76. W rejonie tym zauważalny jest również problem spożywania alkoholu w okolicy sklepów.
ANDRZEJ OSTROWSKI - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.18

asp. szt. Andrzej Ostrowski w Policji służy od 2006 roku. Dzielnicowym jest od 2008 roku. Wolny czas poświęca na dobrą książkę, interesuje się też muzyką rockową. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. W jego rejonie znajdują się miejscowości Borowina, Jarczówek, Jeleniec, Jonnik, Kierzków, Kosuty, Nowa Wróblina, Nowy Stanin, Sarnów, Stanin, Stara Gąska, Stara Wróblina, Wesołówka.

Zauważalnym problemem jest zachowanie uczestników imprez organizowanych w Wesołówce, podczas których dochodzi do zakłócenia porządku publicznego, kradzieży i przywłaszczenia mienia, bójek, uszkodzeń ciała , kierowania pojazdami przez osoby będące pod działaniem alkoholu, niszczenia mienia należącego do okolicznych mieszkańców. W rejonie tym zauważalny jest również problem spożywania alkoholu w okolicy sklepów.
MAGDALENA POPIELUCH - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.19

mł. asp. Magdalena Popieluch w Policji służy od 2007 roku. Dzielnicową jest od sierpnia 2017 roku. Wolny czas poświęca na dobry film. Jedyna kobieta w zestawieniu, dzielnicowa Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. „Opiekuje” się miejscowościami: Baczków, Błażków, Ciechomin, Dwornia, Dychawica, Germanicha, Grudź, Jarczew, Ksawerynów, Kamień, Lisikierz, Mysłów, Nowy Świat, Osiny, Powały, Stara Huta, Świder, Wandów, Wilczyska, Wola Mysłowska, Wólka Ciechomska.

W rejonie tym dochodzi do kradzieży i kradzieży z włamaniem do sklepów oraz niezamieszkałych na stałe domków letniskowych. Uciążliwym dla społeczeństwa jest zachowanie młodzieży grupującej się w godzinach nocnych w Woli Mysłowskiej. Dochodzi wówczas do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócenia porządku publicznego, dewastacji mienia, zaśmiecania okolicznych posesji.
MICHAŁ KARWOWSKI - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.20

sierż. szt. Michał Karwowski w Policji służy od 2011 roku. Dzielnicowym jest od marca 2018 roku. Interesuje się motoryzacją i piłką nożną. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. W jego rejonie znajdują się miejscowości Anonin, Aleksandrów, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie, Gózd, Jedlanka Osada, Józefów, Kij, Kopina, Lipniak, Niedźwiadka, Ogniwo, Tuchowicz, Wnętrzne, Wólka Zastawska, Zagoździe, Zastawie.

W rejonie tym głównym zagrożeniem są zdarzenia drogowe do jakich dochodzi na drodze krajowej nr 76. W ciągu tej drogi od miejscowości Wólka Zastawska do Zatawia do rejonu szkoły brak jest chodnika i osoby piesze poruszają się zazwyczaj po jezdni. Kolejnym zauważalnym problemem jest zachowanie młodzieży gromadzącej się na parkingu stacji paliw w Chrustach. Dochodzi tam do zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania parkingu, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE