Reklama

KONKURS "NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNY DZIELNICOWY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 2019"

Opublikowano:
Autor:

KONKURS "NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNY DZIELNICOWY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 2019" - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości To oni odpowiadają za nasze bezpieczeństwo i znają problemy mieszkańców. Który z dzielnicowych postrzegany jest przez mieszkańców najlepiej? To pokaże Plebiscyt na Najbardziej Rozpoznawalnego Dzielnicowego Powiatu Łukowskiego.


Organizujemy go wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Łukowie.  Głosowanie trwa do północy 24 września. O zwycięstwie zdecyduje liczba oddanych na kandydata głosów. Zachęcamy do głosowania na dzielnicowych, którzy są najbliżej mieszkańców i służą pomocą. Sierż. szt. Grzegorz WESOŁOWSKI sms o treści: wsp.1 na numer 72051 

Dzielnicowy rejonu nr 1 w Łukowie. Rejon ten swym zasięgiem obejmuje centrum miasta Łuków, gdzie znajduje się największe zagęszczenie placówek handlowych co powoduje iż miejsce to zagrożone jest przestępstwami i wykroczeniami związanymi głównie z kradzieżami i uszkodzeniem mienia. Najbardziej zagrożonym rejonem jest rejon ulicy Piłsudskiego, Browarna, Międzyrzecka, Przechodnia, Stawki, Plac Wolności i Solidarności, gdzie przemieszcza się najwięcej młodzieży. W Policji służy od 2000 r. Dzielnicowym jest od maja 2018 r. Wolny czas poświęca na majsterkowanie i zajęcia sportowe.
Asp. szt. Piotr ŁAZUGA sms o treści: wsp.2 na numer 72051 

Dzielnicowy rejonu nr 3 w Łukowie, który zasięgiem swym obejmuje między innymi ulicę Międzyrzecką przy, której znajduje się sklep Biedronka, TESCO oraz klub DECYBEL . W powyższych sklepach odnotowano szereg kradzieży artykułów spożywczych, przemysłowych i alkoholu. W rejonie klubu DECYBEL dochodziło do zakłóceń ładu i porządku publicznego. Na targowisku miejskim na ul. Prusa dochodzi do kradzieży kieszonkowych. W Policji służy od 1997 r. Dzielnicowym jest od 1999 r. Wolny czas poświęca na turystykę i kulturę wschodu.
Asp. szt. Tomasz BORYCHOWSKI sms o treści: wsp.3 na numer 72051 

Dzielnicowy rejonu nr 4 w Łukowie, który zasięgiem swym obejmuje zachodnią i północno zachodnią część miasta, w których znajdują się Park Miejski oraz Rodzinne Ogródki Działkowe. Miejsca te zagrożone są przestępstwami i wykroczeniami związanymi głównie z kradzieżami i uszkodzeniem mienia. Ponadto w rejonie tym dochodzi do wybryków chuligańskich jak też spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W Policji służy od 1999 r. Dzielnicowym jest od 2005 r. Wolny czas poświęca na sport i rekreację.
Asp. szt. Mariusz DĘBOWSKI sms o treści: wsp.4 na numer 72051

Dzielnicowy rejonu nr 5 w Łukowie, który zasięgiem swym obejmuje między innymi tzw. osiedle "Nowy Łuków II" oraz ulicę Sienkiewicza przy której znajduje się sklep Biedronka. W sklepie tym ostatnio odnotowano szereg kradzieży artykułów spożywczych, przemysłowych i alkoholu. W Policji służy od 1999 r. Dzielnicowym jest od 2000 r. Od kilkunastu lat kolekcjonuje miniaturki samochodów, głownie służb mundurowych. Asp. szt. Mariusz KULENTY sms o treści: wsp.5 na numer 72051

Dzielnicowy rejonu nr 6 w Łukowie. Rejon ten swym zasięgiem obejmuje osiedle Unitów Podlaskich, osiedle Sienkiewicza, jak też ulice przyległe, gdzie zamieszkuje ponad 6000 osób. W obszarze tym znajduje się największe zagęszczenie bloków mieszkalnych na terenie powiatu łukowskiego co powoduje iż miejsce to zagrożone jest przestępstwami i wykroczeniami związanymi głównie z kradzieżami oraz uszkodzeniem mienia- głównie pojazdów zaparkowanych na parkingach przyblokowych oraz włamaniami do mieszkań. W porze wieczorowo nocnej dochodzi do zakłóceń ładu i porządku oraz dewastacji mienia. Wśród mieszkańców tego rejonu dochodzi do waśni i sporów sąsiedzkich a także awantur rodzinnych gdzie występuje przemoc w rodzinie; Dzielnicowy rejonu nr 2 w Łukowie. Rejon ten swym zasięgiem obejmuje osiedle Chącińskiego i osiedle Klimeckiego, jak też ulice przyległe. W godzinach nocnych przez teren osiedli mieszkaniowych przemieszcza się wiele młodych osób, często będących pod działaniem alkoholu. W związku z powyższym następuje eskalacja negatywnych zachowań młodzieży ale również osób przemieszczających się z barów oraz dyskotek w Łukowie. Osoby te często zakłócają ład i porządek publiczny oraz ciszę i spoczynek nocny. W Policji służy od 1996 r. Dzielnicowym jest od 2007 r. Interesuje się nowościami informatycznymi. Mł. asp. Marcin WARPAS sms o treści: wsp.6 na numer 72051

Dzielnicowy rejonu nr 7, który zasięgiem swym obejmuje miejscowości Czerśl, Dminin, Gołąbki, Jadwisin, Jeziory, Łazy, Malcanów, Podgaj, Ryżki, Szczygły Dolne, Szczygły Górne, Świdry. W rejonie tym znajdują się miejscowości położone przy drogach wojewódzkich nr 807 i 808. Wiąże się to głównie ze znaczną ilością przestępstw i wykroczeń drogowych. W rejonie nr 7 dochodzi do zjawisk przemocy domowej, wynikających przede wszystkim z braku przystosowania do życia rodzinnego, braku stabilizacji finansowej, a przede wszystkim z agresji będącej następstwem alkoholizmu. W Policji służy od 2009 r. Dzielnicowym jest od października 2018 r. Wolny czas poświęca rodzinie, a także na dobry film i zajęcia sportowe. Asp. szt. Krzysztof WOŁOSZKA sms o treści: wsp.7 na numer 72051 

Dzielnicowy rejonu nr 8, który zasięgiem swym obejmuje miejscowości Dąbie, Gołaszyn, Gręzówka, Klimki, Ławki, Sięciaszka Pierwsza, Sięciaszka Druga, Sięciaszka Trzecia, Zalesie, Żdżary. W rejonie tym głównym zagrożeniem jest zjawisko przemoc w rodzinie. Główną przyczyną występowania zjawiska jest nadużywanie alkoholu przez sprawców awantur domowych. Przemoc w rodzinie skutkuje demoralizacją osób nieletnich oraz rozpadem małżeństw. W Policji służy od 1995 r. Dzielnicowym jest od 1999 r. Wolny czas poświęca na turystykę i rekreację. Asp. szt. Albert PIENIAK sms o treści: wsp.8 na numer 72051 

Dzielnicowy rejonu nr 9, który zasięgiem swym obejmuje miejscowości Biardy, Celiny, Gołowierzchy, Karwacz, Krynka, Nurzyna, Role, Suleje, Świercze, Wólka Świątkowa, Wólka Konopna. Położenie miejscowości na obrzeżach gmin a także województwa sprawia, że przemieszcza się tam wiele osób z miejscowości ościennych. Występujące w tym rejonie przestępstwa i wykroczenia popełniane są w większości przez osoby przyjezdne i nie są ze sobą powiązane. W opisanym rejonie występują również przypadki związane ze spożywaniem alkoholu w rejonie sklepów oraz zagrożenia związane z przemocą w rodzinie. W Policji służy od 2004 r. Dzielnicowym jest od 2008 r. Interesuje się historią motoryzacji. 


Asp. Adrian GRYCZKA sms o treści: wsp.9 na numer 72051 

Dzielnicowy rejonu nr 10, który zasięgiem swym obejmuje miejscowości Dębowica, Kownatki, Rzymy Rzymki, Rzymy Las, Strzyżew, Suchocin, Szaniawy Matysy, Szaniawy Poniaty, Turze Rogi, Wagram, Zarzec Łukowski. Położenie miejscowości w ościennej części powiatu łukowskiego sprawia, że przemieszcza się tam wiele osób z miejscowości z poza powiatu łukowskiego. Występujące w tym rejonie przestępstwa i wykroczenia w większości przypadków nie są ze sobą powiązane, występują sporadycznie i dokonują ich osoby przyjezdne. Występują również przypadki spożywania alkoholu w rejonach sklepów. W Policji służy od 2007 r. Dzielnicowym jest od 1 maja 2019 r. Interesuje się sportem, w szczególności sztukami walkiAsp. szt. Paweł ZALEWSKI sms o treści: wsp.10 na numer 72051 

Dzielnicowy rejonu nr 11, który zasięgiem swym obejmuje miejscowości Dębowierzchy, Jakusze, Karwów, Kurów, Leszczanka, Mikłusy, Płudy, Popławy-Rogale, Trzebieszów, Trzebieszów Pierwszy, Trzebieszów Drugi, Trzebieszów Kolonia, Trzebieszów Czwarty, Wierzejki, Wylany, Zaolszynie, Zembry. Położenie tych miejscowości w ościennej części powiatu łukowskiego sprawia, że przemieszcza się tam wiele osób z miejscowości nie będących mieszkańcami naszego powiatu. Występujące w tym rejonie przestępstwa i wykroczenia w większości przypadków nie są ze sobą powiązane i dokonują ich osoby przyjezdne. Występują również przypadki spożywania alkoholu w rejonie sklepów. W Policji służy od 2001 r. Dzielnicowym jest od 2002 r. Wolny czas poświęca na wędkarstwo. Asp. Rafał MIODUCHOWSKI sms o treści: wsp.11 na numer 72051 

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości Adamów, Dębowica, Gułów, Hordzieżka, Lipiny, Turzystwo, Wola Gułowska, Zakępie, Wola Okrzejska, Wola Burzecka. Najbardziej zauważalnym problemem jest używanie i rozpowszechnianie wyrobów tytoniowych przez osoby nieletnie w rejonie szkół i internatu. W Policji służy od 2007 r. Dzielnicowym jest od 2010 r. Interesuje się motoryzacją oraz prawem. 


Asp. Robert ANISZEWSKI sms o treści: wsp.12 na numer 72051

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości Bystrzyca, Ciężkie, Glinne, Helenów, Hermanów, Kolonia Bystrzycka, Marianów, Nowinki, Oszczepalin Pierwszy, Oszczepalin Drugi, Otylin, Siedliska, Świderki, Wojcieszków, Wola Bobrowa, Wola Bystrzycka, Wólka Domaszewska, Zofibór, Zofijówka, Bronisławów Duży, Bronisławów Mały. W rejonie tym największym zauważalnym problemem jest spożywanie alkoholu w okolicy sklepów W Policji służy od 2006 r. Dzielnicowym jest od 2014 r. Zainteresowania - motoryzacja i sport. 

Asp. sz. SŁAWOMIR KOŁODZIEJ - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.13 

W policji służy od 1994 roku. Dzielnicowym jest od 2003 roku. Wolny czas poświęca na myślistwo. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości leżące na południu powiatu łukowskiego. Są to: Bielany Duże, Charlejów, Czarna, Ernestynów, Hordzież, Józefów Duży, Krzówka, Leonardów, Nowa Ruda, Pieńki, Poznań w gminie Serokomla, Ruda, Serokomla, Wola Bukowska, Wólka, Sobiska, Władysławów, Budziska, Ferdynandów, Helenów, Dąbrówka, Kalinowy Dół, Natalin, Żurawiec, Konorzatka.Sierż. szt. Michał WITEK sms o treści: wsp.14 na numer 72051

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości Anielin, Drożdżak, Huta Radoryska, Jasnosz, Kożuchówka, Krzywda, Nowy Patok, Orle Gniazdo, Siedliska, Radoryż Smolany, Rozłąki, Ruda, Burzec, Szczałb, Zimna Woda. W rejonie tym największym zauważalnym problemem jest spożywanie alkoholu w okolicy sklepów. W Policji służy od 2007 r. Dzielnicowym jest od 2016 r. Wolny czas poświęca na wartościowe filmy i sport.Asp. Tomasz BURZECKI sms o treści: wsp.15 na numer 72051 

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Adamowie. W jego rejonie znajdują się miejscowości Fiukówka, Kasyldów, Teodorów, Podosie, Gołe Łazy, Feliksin, Huta Dąbrowa, Laski, Cisownik, Budki, Radoryż Kościelny, Okrzeja, Wielgols, Stary Patok. W rejonie tym problemem jest spożywanie alkoholu w rejonie sklepów w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych. Zjawisko to wpływa demoralizująco na dzieci i młodzież. W Policji służy od 1999 r. Dzielnicowym jest od 2014 r. Zainteresowania - motoryzacja i ogrodnictwo. Mł. asp. Michał SULEJ sms o treści: wsp.16 na numer 72051

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. W jego rejonie znajduje się całe miasto Stoczek Łukowski. Zauważalnym problemem w mieście jest zakłócanie ładu i porządku w okolicy placu Tadeusza Kościuszki. Wynika to z zachowania klientów lokali gastronomicznych i klientów sklepu z alkoholem. Zjawisko niszczenia mienia i drobnych kradzieży zauważalne jest w rejonie środka Izydory. W Policji służy od 2012 r. Dzielnicowym jest od 2016 r. Wolny czas poświęca na sport - pływanie, piłka nożna, jazda rowerem, książka i film.Mł. asp. JANUSZ SADŁO - SMS na nr 72051 o treści wsp.lukow.17 

W Policji służy od 2008 roku. Dzielnicowym jest od 2012 roku. Wolny czas poświęca na wędkarstwo i pszczelarstwo. Jest dzielnicowym Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. W jego rejonie znajdują się miejscowości Aleksandrówka, Błażejki, Borki, Guzówka, Jagodne, Jamielne, Januszówka, Jamielnik Kolonia, Jedlanka, Kamionka, Kisielsk, Kapice, Kieńkówka, Łosieniec, Mizary, Nowy Jamielnik, Nowe Kobiałki, Nowa Prawda, Stary Jamielnik, Stare Kobiałki, Stara Prawda, Rosy, Róża Podgórna, Ruda, Stara Róża, Szyszki, Turzec, Toczyska, Wola Kisielska, Wólka Poznańska, Rólka Różańska, Wiśniówka, Zabiele, Zgórznica.
Asp. szt. Andrzej OSTROWSKI sms o treści: wsp.18 na numer 72051
 
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. W jego rejonie znajdują się miejscowości Borowina, Jarczówek, Jeleniec, Jonnik, Kierzków, Kosuty, Nowa Wróblina, Nowy Stanin, Sarnów, Stanin, Stara Gąska, Stara Wróblina, Wesołówka. Zauważalnym problemem jest zachowanie uczestników imprez organizowanych w Wesołówce, podczas których dochodzi do zakłócenia porządku publicznego ,kradzieży i przywłaszczenia mienia, bójek, uszkodzeń ciała , kierowania pojazdami przez osoby będące pod działaniem alkoholu , niszczenia mienia należącego do okolicznych mieszkańców. W rejonie tym zauważalny jest również problem spożywania alkoholu w okolicy sklepów. W Policji służy od 2006 r. Dzielnicowym jest od 2008 r. Wolny czas poświęca na dobrą książkę, interesuje się też muzyką rockowąMł. asp. Magdalena POPIELUCH sms o treści: wsp.19 na numer 72051

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. W jego rejonie znajdują się miejscowości Baczków, Błażków, Ciechomin, Dwornia, Dychawica, Germanicha, Grudź, Jarczew, Ksawerynów, Kamień, Lisikierz, Mysłów, Nowy Świat, Osiny, Powały, Stara Huta, Świder, Wandów, Wilczyska, Wola Mysłowska, Wólka Ciechomska. W rejonie tym dochodzi do kradzieży i kradzieży z włamaniem do sklepów oraz niezamieszkałych na stałe domków letniskowych. Uciążliwym dla społeczeństwa jest zachowanie młodzieży grupującej się w godzinach nocnych w Woli Mysłowskiej. Dochodzi wówczas do spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócenia porządku publicznego, dewastacji mienia, zaśmiecania okolicznych posesji. W Policji służy od 2007 r. Dzielnicową jest od sierpnia 2017 r. Wolny czas poświęca na dobry film.
Sierż. szt. Michał KARWOWSKI sms o treści: wsp.20 na numer 72051 

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. W jego rejonie znajdują się miejscowości Anonin, Aleksandrów, Celiny Szlacheckie, Celiny Włościańskie, Gózd, Jedlanka Osada, Józefów, Kij, Kopina, Lipniak, Niedźwiadka, Ogniwo, Tuchowicz, Wnętrzne, Wólka Zastawska, Zagoździe, Zastawie. W rejonie tym głównym zagrożeniem są zdarzenia drogowe do jakich dochodzi na drodze krajowej nr 76. .W ciągu tej drogi od miejscowości Wólka Zastawska do Zatawia do rejonu szkoły brak jest chodnika i osoby piesze poruszają się zazwyczaj po jezdni. Kolejnym zauważalnym problemem jest zachowanie młodzieży gromadzącej się na parkingu stacji paliw w Chrustach. Dochodzi tam do zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania parkingu, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym. W Policji służy od 2011 r. Dzielnicowym jest od marca 2018 r. Interesuje się motoryzacją i piłką nożną. 


UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE