Reklama

GMINA STANIN Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji modeLOWE II

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: in

GMINA STANIN Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji modeLOWE II - Zdjęcie główne

foto in

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W Publicznej Szkole Podstawowej w Tuchowiczu zostanie utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE II.

Gmina Stanin w partnerstwie z Zespołem Szkół w Tuchowiczu otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację „OIC Poland” w Lublinie. Obecnie przygotowuje realizację grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji”.  

 

W Publicznej Szkole Podstawowej w Tuchowiczu zostanie utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE II. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Stanin grantu w wysokości 220 080,00 zł.

 

Środki te zostaną przeznaczone na rozwój kompetencji miękkich osób dorosłych, tj. na realizację zajęć, kursów i warsztatów, które będą prowadzone w ramach działalności Ośrodka .Planowane są zajęcia dotyczące:

 

-podnoszenia kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego

 

-umiejętności poruszania się na rynku pracy

 

-podnoszenia kompetencji w zakresie technologii komputerowej

 

-zarządzania budżetem domowym

 

-treningu umiejętności radzenia sobie ze stresem, w tym zajęcia sportowe

 

– budowania samooceny i wizerunku-praktyczne warsztaty, spotkania z psychologiem

 

– zdrowego żywienia i zapobiegania chorobom oraz kursy kulinarne

 

-warsztaty rękodzieła

 

– udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Wszystkie zajęcia będą się odbywały od września w kilku miejscowościach gminy Stanin.

 

Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w  Tuchowiczu będą osoby dorosłe z gminy, w tym rodzice, dziadkowie uczniów , emeryci, osoby aktywne zawodowo i niepracujące, osoby wykluczone społecznie i chcące podnieść swoje kompetencje kluczowe. Poniżej   krótki opis kompetencji, które będą przedmiotem doskonalenia.

 

Porozumiewanie się w języku ojczystym – zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych.

Porozumiewanie się w językach obcych – obejmuje, oprócz głównych wymiarów umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym, mediację i rozumienie różnic kulturowych. Stopień biegłości zależy od kilku czynników oraz możliwości rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne – obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji, z naciskiem na proces, działanie i wiedzę. Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne dotyczą opanowania, wykorzystywania i stosowania wiedzy oraz metod objaśniających świat przyrody. Obejmują one rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.

Kompetencje informatyczne – umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI), a tym samym podstawowych umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Umiejętność uczenia się – związana ze zdolnością konsekwentnego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, indywidualnie oraz w grupach, odpowiednio do własnych potrzeb, a także świadomością metod i możliwości.

Kompetencje społeczne i obywatelskie – kompetencje społeczne to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe oraz wszelkie formy zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Jest to związane z dobrem osobistym i społecznym. Ważne jest zrozumienie zasad postępowania i zwyczajów w różnych społeczeństwach i środowiskach, w których funkcjonują dane osoby. Kompetencje obywatelskie, a zwłaszcza znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych (demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich), przygotowują do angażowania się w aktywne i demokratyczne działania.

Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość – zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Jest to kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Dana osoba ma świadomość kontekstu swojej pracy i jest zdolna do wykorzystywania pojawiających się szans. Jest to podstawa do nabywania bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinno to obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.

Świadomość i ekspresja kulturowa – obejmuje docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i emocji za pośrednictwem szeregu środków wyrazu (muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych).

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE