Reklama

Dużo głosowań na sesji Rady Miasta

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Archiwum portalu

Dużo głosowań na sesji Rady Miasta - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Przed nami sesja Rady Miasta Łuków, na której radni podsumują pracę podległych miastu jednostek za 2017 rok. Przyjęte mają być też uchwały kształtujące miejski program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz szereg uchwał zmieniających plan zagospodarowania przestrzennego w mieście.

Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczną się obrady miejskich radnych. W trakcie sesji Rada Miasta zapozna się ze stanem bezpieczeństwa w mieście, pozna też pracę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Gospodarki Lokalowej za 2017 rok. Obecni wysłuchają też informacji o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta oraz o planowanych inwestycjach w 2018 roku. Przyjęta ma być też uchwała określająca wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Łuków publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Radni przyjmą też program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018 i dokonają szeregu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Interesująco zapowiadają się też zmiany budżetowe.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad XLIX sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XLV sesji Rady Miasta.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2017 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust 1-3 i ust. 5 i wydanych w 2017 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2017 rok.
 7. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
 8. Informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta.
 9. Informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta.
 10. Informacja o planowanych inwestycjach w 2018 roku.
 11. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 2017 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej za 2017 rok.
 14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Łuków za 2017 rok:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
  3. Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,
  4. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
  5. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2018 rok,
  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2018 rok,
  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 2018 rok,
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków na 2018 rok,
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków na 2018 rok,
  6. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Miasto Łuków publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
  7. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  8. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków w 2018 roku”,
  9. stwierdzenia, iż zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  10. uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna,
  11. stwierdzenia, iż zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  12. uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP,
  13. stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek Nr 7558/4 i Nr 7558/5, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  14. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowej, terenem PKP, ul. Warszawską, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. 700-lecia i ul. Świderską z wyłączeniem działek Nr 7558/4 i Nr 7558/5,
  15. stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków (działki przy ul. Międzyrzeckiej),
  16. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP (działki przy ul. Międzyrzeckiej),
  17. stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków (działki przy ul. Ks. Brzóski),
  18. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP (działki przy ul. Ks. Brzóski),
  19. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wójtostwo,
  20. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Prusa i przy ul. Żeromskiego,
  21. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Zimna Woda a terenem PKP,
  22. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. 700-lecia,
  23. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej,
  24. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  25. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie.


Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE