Reklama

Reklama

Będą obradować nad odwołaniem wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Opublikowano:
Autor:

Będą obradować nad odwołaniem wiceprzewodniczącego  Rady Miasta    - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości ŁUKÓW Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków będzie jednym z tematów obrad najbliższej Rady 24 września.

Reklama

W czwartek 24 września o godz. 11.00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta. 

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie.

2.     Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta.

3.     Przyjęcie protokołów z XXV, XXVI, XXVII sesji Rady Miasta.

4.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od XXV sesji Rady Miasta.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łuków.

9.     Informacja w sprawie realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.

10. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.

11. Informacja o funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków – Dęblin nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków – Dęblin.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej,
ul. Parkowej, ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej,
ul. Parkowej, ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik.

16. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie
u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Łukowie przy ul. Partyzantów.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Łukowie przy ul. Zygmunta Krasińskiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Łukowie przy ul. Królowej Jadwigi.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia postaci ks. kan. Franciszka Salezego Jezierskiego.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Łuków
na rok szkolny 2020/2021.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łuków.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/176/2020 Rady Miasta Łuków z dnia
27 lutego 2020 r. w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych
na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

25.  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia działki nr 6137/24 położonej na terenie Miasta Łuków do pasa drogowego stanowiącego ciąg drogowy o nr 114382 L.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

28. Wolne wnioski i informacje.

29. Zamknięcie.

 

 Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE