Reklama

Absolutoryjna sesja Rady Miasta. Jak zagłosują radni?

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Archiwum portalu

Absolutoryjna sesja Rady Miasta. Jak zagłosują radni? - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Przed nami 53. sesja Rady Miasta. Tym razem jej głównym punktem będzie udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok burmistrzowi miasta. Czy Dariusz Szustek otrzyma uznanie wszystkich radnych?

Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczną się obrady 53. sesji Rady Miasta Łuków bieżącej kadencji. Tym razem radni przyjmą informację o działalności miejskich jednostek i instytucji, takich jak PEC, PUiIK oraz ŁOK, a także zadecydują o sprzedaży kilku nieruchomości.

Najciekawszym punktem obrad będzie jednak udzielenie absolutorium burmistrzowi Szustkowi z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. Szczególnie interesująca może być dyskusja na ten temat i treści wygłaszane przez radnych w roku wyborczym. Pytanie także, czy burmistrz Dariusz Szustek otrzyma absolutorium jednogłośnie.

Zanim jednak zapadnie decyzja w powyższej sprawie, radni rozpatrzą sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i zapoznają się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na zakończenie sesji przewidziano pytania i interpelacje, które uważane są za jedną z najciekawszych części obrad.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Uchwalenie porządku obrad LIII sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od LII sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2017 rok z uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do sezonu letniego.
 6. Informacja o działalności Łukowskiego Ośrodka Kultury w Łukowie.
 7. Informacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z realizacji zadań za 2017 rok.
 8. Informacja Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej z realizacji zadań za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2017:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łuków za 2017 rok,
  2. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łuków oraz sprawozdania finansowego,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  5. dyskusja,
  6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łuków za rok 2017,
  7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łuków za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
  2. stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, ul. Staropijarskiej i ul. Pastewnik nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków,
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, ul. Staropijarskiej i ul. Pastewnik,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Konwiktorskiej,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Strzelniczej,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy Al. Ryszarda Kaczorowskiego wraz z jednoczesnym udzieleniem 90% bonifikaty od jej ceny,
  7. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie.


Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE