Reklama

Własność zamiast użytkowania wieczystego

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Internet (zdjęcie poglądowe)

Własność zamiast użytkowania wieczystego - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Z początkiem roku nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. To następstwo ustawy z 5 października 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zmiany dosięgną także mieszkańców Łukowa.

Urząd Miasta w Łukowie informuje, że 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształceniu podlegają tylko nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, czyli zabudowane budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Ustawa przewiduje, że na danej nieruchomości nie mogą znajdować się inne budynki i budowle niż wymienione powyżej.

W związku z przekształceniem nie jest wymagany wniosek użytkownika wieczystego ani zgoda pozostałych właścicieli lokalu. Zaświadczenie o przekształceniu zostanie wydane i doręczone z urzędu każdemu użytkownikowi wieczystemu.

Zaświadczenie potwierdzające fakt przekształcenia zostanie wydane w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków. Będzie ono również przesłane do sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu, a także do Starostwa Powiatowego w Łukowie w celu ujawnienia zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Zaświadczenie może być wydane również na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. Zaświadczenie wydawane na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, jest odpłatne. Właściciel przekształconego gruntu będzie płacił roczną opłatę przekształceniową, która wynosi tyle, ile dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Opłata wnoszona będzie przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Może więc dojść do sytuacji, że w 2020 r. właściciel będzie musiał wpłacić dwie opłaty roczne: w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. za rok 2019 oraz w terminie do 31 marca 2020 r. za rok 2020.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Burmistrzowi Miasta Łuków na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty.

Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, które zdecydują się wnieść opłatę przekształceniową jednorazowo, przysługiwała będzie bonifikata. Zgodnie z Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 30 listopada 2018 r., wysokość bonifikaty wynosi:

  • 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  • 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  • 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  • 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  • 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  • 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Informację o wysokości opłaty jednorazowej można uzyskać składając wniosek do Urzędu Miasta Łuków. Pracownicy magistratu udzielają też wszelkich wyjaśnień i informacji na temat przekształcenia:
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 6, tel. 25 797 66 23;
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 12, tel. 25 797 66 07.

Wszystkie wzory wniosków dla zainteresowanych osób dostępne są POD TYM ADRESEM.
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE