Reklama

W czwartek sesja rady miasta. "Na tapecie" temat alkoholu

Opublikowano:
Autor:

W czwartek sesja rady miasta. "Na tapecie" temat alkoholu  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Będzie też rozpatrzenie skargi na burmistrza

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XX sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XIX sesji Rady Miasta.
5. Przyjęcie Informacji Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2019 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust.5 i wydanych w 2019 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Łuków za rok 2019.
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z przeprowadzonej w 2019 roku kontroli funkcjonowania wybranych placówek oświatowych.
8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z przeprowadzonej w 2019 roku kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Miasto Łuków.
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z przeprowadzonej w 2019 roku kontroli wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiskai Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Miasta Łuków na 2020 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łuków.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Łuków na działkach 4341/17 i 4341/10 do kategorii dróg gminnych.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, określającego tryb postępowania, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zamknięcie.  


UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE