Reklama

Sesja Rady Miasta już dziś

Opublikowano:
Autor:

Sesja Rady Miasta już dziś  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Zmiany w budżecie, pieniądze na dokumentację techniczną strzelnicy sportowej i upoważnienie dla PUIiK. Te i inne tematy zostaną poruszone podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.

W budżecie na 2017 rok dziś zostaną wprowadzone zmiany. Miasto chce do budżetu wprowadzić nowe zadania. Podczas dzisiejszej sesji radni wyrażą także zgodę na sprzedaż działki miejskiej oraz uchwalą Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PUiIK. Kolejną z podejmowanych dziś decyzji będzie udzielenie przedsiębiorstwu upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.  

Nieodłącznym punktem każdej sesji są zmiany w budżecie. Dzisiejszą uchwałą radni dodadzą nowe zadania, m.in. odbudowę części budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na archiwum dokumentów urzędowych czy też opracowanie dokumentacji technicznej na budowę strzelnicy sportowej w Łukowie.  

Nasza redakcja przygotuje dla Państwa relację wideo z obrad Rady Miasta, którą niezwłocznie opublikujemy. 

Oto program sesji, która rozpocznie się o godzinie 12.00.  

1. Otwarcie. 

2. Uchwalenie porządku obrad XXXII sesji Rady Miasta. 
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od XXX sesji Rady Miasta. 
5. Informacja Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2016 r. żądaniach, o których mowa
w art. 36 ust 1-3 i ust. 5 i wydanych w 2016 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Łuków za 2016 rok: 
6.1. Komisji Rewizyjnej,  
6.2. Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,  
6.3. Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, 
6.4. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego, 
6.5. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
7.1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków na 2017 rok, 
7.2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miasta Łuków na 2017 rok, 
7.3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Rady Miasta Łuków na 2017 rok, 
7.4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Miasta Łuków na 2017 rok,  
7.5.  zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Łuków na 2017 rok, 
7.6. uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Łukowie na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2022 r.,  
7.7. upoważnienia Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, 
7.8. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków, 
7.9. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Ks. St. Brzóski i ul. Stodolnej, 
7.10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Jana Pawła II,  
7.11. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, 
7.12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie.   


Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE