Reklama

Ostatnia chwila na składanie prac w konkursie „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa - 2019”

Opublikowano: śr, 11 gru 2019 20:49
Autor: | Zdjęcie: Muzeum Regionalne w Łukowie

Ostatnia chwila na składanie prac w konkursie  „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa - 2019” - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Już tylko do piątku 13 grudnia można zgłaszać prace do konkursu Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa organizowanego przez Muzeum Regionalne w Łukowie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Regulamin konkursu

„Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa - 2019”

 

Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej

Cel: Wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu.

Zasady konkursu:

1.    Materiał i technika wykonania dowolna, jedynym ograniczeniem jest wysokość, która nie może przekroczyć 50 cm.

2.    Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

3.    Termin dostarczenia choinek lub ozdób upływa w dniu 13.12.2019 r.

4.    Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (dołączony do regulaminu). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest     w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie.

 

5.    Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem.

 

6.    Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych  w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu              i  wystawy muzealnej zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia        27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. poz. 119.1 oraz z 2018 r. poz. 127.2).

 

7.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Łukowie               z siedzibą w Łukowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 19 (21-400 Łuków), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Łukowski, pod numerem 1/99 posiadającym REGON: 710005120, posługującym się NIP:  825-10-25-987.  

 

8.    Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia,  iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i  na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne      w Łukowie autorskie prawa do pracy.

 

9.    Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza.

 

10.   Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

 

11.     Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

 

12.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w  szczególności  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

13.     Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.

 

14.     Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

15.     Termin wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród zostanie podany na stronie muzeum oraz w lokalnych mediach.

 UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE