Reklama

Reklama

Możesz zostać wolontariuszem i z OSIR - em pomagać potrzebującym

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie – koordynator akcji, Miasto Łuków, Sanepid, Komenda Policji w Łukowie zachęcają do udziału w akcji wolontariatu, pomocy międzysąsiedzkiej. Zapisy od 6 listopada.

Reklama

Do wolontariatu można zapisać się w OSIR w Łukowie od 6 listopada. Info: Łuków, ul. Browarna 63 , tel. +48 25 798 23 89, 515 137 778

 

Wolontariuszem może zostać osoba:

– pełnoletnia,

– zdrowa,

– niekarana,

– wykazująca się wysokim stopniem wrażliwości, empatii i cierpliwością wobec osoby potrzebującej,

– akceptująca regulamin wolontariatu akcji „Możesz na nas liczyć”, która dostarczy prawidłowo wypełnioną ankietę,

– nie zamieszkująca w gospodarstwie domowym objętym kwarantanną.

 

Zakres pracy wolontariuszy:

 a.zakupy w sklepie lub aptece znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania

osoby potrzebującej,

b. wyprowadzenie psa,

c. wyrzucenie śmieci,

d. wyjście na pocztę,

 

e. załatwienie innych pilnych spraw.

 

 

 

 Szczegóły akcji:

Naboru wolontariuszy dokonuje OSiR.

Warunkiem pomocy potrzebującym akcji „Można na nas liczyć” jest utworzenie bazy wolontariuszy.

Realizacja akcji pomocy potrzebującym „Można na nas liczyć” będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Wolontariusze zostają wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. rękawiczki i maski ochronne oraz płyn do dezynfekcji rąk.

Wolontariusz otrzyma również identyfikator, który zawiera imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, zdjęcie wolontariusza.

 

Każdą wizytę wolontariusza u osoby potrzebującej będzie poprzedzał telefon, w którym zostaną przekazane następujące informacje: imię i nazwisko wolontariusza, numer identyfikacyjny, planowana godzina pojawienia się wolontariusza (czynności te zostaną wykonane przez koordynatora akcji – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie).

Osoba, która chce zostać wolontariuszem i poznać szczegóły akcji proszona jest o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie.

Dane kontaktowe OSiR:

21-400 Łuków, ul. Browarna 63

tel. +48 25 798 23 89, 515 137 778

 

Regulamin Wolontariusza Akcji „Możesz na nas liczyć”

 

1) Wolontariuszem akcji pomocy potrzebującym „Możesz na nas liczyć” może zostać

osoba:

a. pełnoletnia,

b. zdrowa,

c. niekarana,

d. wykazująca się wysokim stopniem wrażliwości, empatii i cierpliwością wobec

osoby potrzebującej,

e. akceptująca regulamin wolontariusza akcji „Możesz na nas liczyć”,

f. która dostarczy prawidłowo wypełnioną ankietę,

g. nie zamieszkująca w gospodarstwie domowym objętym kwarantanną.

2) Zakres pracy wolontariuszy:

a. zakupy w sklepie lub aptece znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania

osoby potrzebującej,

b. wyprowadzenie psa,

c. wyrzucenie śmieci,

d. wyjście na pocztę,

e. załatwienie innych pilnych spraw.

3) Podjęcie prac wolontariackich innych niż powyższe należy do wolnej woli i chęci

wolontariusza. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie nie ponosi odpowiedzialności

za wykonywanie czynności wykraczających poza wyżej wymienione.

4) Każdy wolontariusz podczas wykonywania czynności wolontariackich jest zobowiązany

posiadać maseczkę ochronną i rękawiczki oraz płyn dezynfekujący.

5) Wolontariusz otrzyma po zgłoszeniu się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie

osobisty identyfikator (zwany dalej „ID”).

6) Wolontariusz musi zachowywać wszelkie środki ostrożności w pracy z osobą

potrzebującą.

7) Wolontariusz udziela pomocy potrzebującym w od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –

18:00. Aby otrzymać identyfikator, osoba zgłaszająca się do Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Łukowie jako wolontariusz zobowiązana jest m.in. podać swoje dane osobowe, numer

telefonu komórkowego (poprzez który można się z nim kontaktować), własne zdjęcie

a także wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8) Wolontariusz poruszający się w przestrzeni publicznej musi w miejscu widocznym nosić

identyfikator.

9) Każdy wolontariusz może pomagać osobie, której adresem zameldowania

lub zamieszkania jest miasto Łuków.

10) Świadczone przez wolontariusza czynności nie mogą wykraczać swoim zasięgiem poza

teren miasta Łuków.

 

11) Wolontariusz musi zachowywać wszelkie środki ostrożności w pracy z osobą

potrzebującą.

12) Każdą wizytę wolontariusza u osoby potrzebującej poprzedza kontakt z Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Łukowie mający na celu poinformowanie osoby potrzebującej o zgłoszeniu

się wolontariusza w określonym czasie.

13) Wolontariusz działa na rzecz OSiR w Łukowie, a nie w jego imieniu.

14) Wolontariusz jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania wytycznych

OSiR w Łukowie oraz zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Łukowie.

15) Wolontariusz świadomy jest zagrożeń wynikających ze świadczenia pracy

wolontariackiej w ramach akcji pomocy osobom potrzebującym „Możesz na nas

liczyć”.

16) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie pełniący funkcję koordynatora pracy

wolontariusza:

• dokonuje wstępnej weryfikacji osób, które wypełniły i przesłały prawidłowo

wypełnioną ankietę oraz oświadczenie o zaakceptowaniu Regulaminu,

• podpisuje z wolontariuszem umowę wolontariatu,

• po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji, osoba uzyskuje status Wolontariusza,

o czym zostanie poinformowana telefonicznie,

• każda osoba, która uzyskała status Wolontariusza zobowiązana jest stosować się

do zasad działania wolontariatu oraz współpracować z Ośrodkiem Sportu

i Rekreacji w Łukowie.

17) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, w stosunku do wszystkich Wolontariuszy

ma obowiązek:

a. poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa

związanego z wykonywanymi świadczeniami wolontariackimi na rzecz OSiR,

b. zapewnić Wolontariuszowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej

tj. maseczki i rękawiczki ochronne, płyn

c. koordynować pracę wolontariusza i osoby potrzebującej.

18) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie i Wolontariusz mogą w każdym czasie rozwiązać

zawarte porozumienie o wykonywaniu czynności na rzecz OSiR w Łukowie.

Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia musi być złożone drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem nieważności.

19) Pozostałe zasady działalności Wolontariusza regulują ustawy:

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.):

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96, poz. 874 ze zm.).

 Informacje na str. : http://osir.lukow.pl/pomoc-potrzebujacym-mozesz-na-nas-liczyc/

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE