Reklama

ŁUKÓW Przedszkola ruszają od poniedziałku. Kto może posłać malucha?

Opublikowano:
Autor:

ŁUKÓW Przedszkola ruszają od poniedziałku. Kto może posłać malucha? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Od 18 maja przedszkolaki wracają do swoich placówek. Są jednak ograniczenia.

-  Po analizie związanej z sytuacją epidemiologiczną, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie dzieciom i pracownikom przedszkoli bezpieczeństwa, zostały opracowane „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa”, do których musimy się bezwzględnie stosować - pisze w komunikacie burmistrz Piotr Płudowski. Włodarz powołuje się na wytyczne na Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Według planu  w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. - Pierwszeństwo mają dzieci pracowników resortu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. -  czytamy w komunikacie. 

Rodzice chcący wysłać dziecko w pierwszym etapie wznowienia pracy przedszkola powinni poinformować dyrektora odpowiedniej placówki, do której dziecko uczęszczało przed zawieszeniem zajęć do 15 maja  do godz. 15:00.
 

Jak poinformował nas burmistrz Piotr Płudowski miasto kupiło m.in. przyłbice ochronne dla personelu przedszkoli Wytyczne GIS dla przeszkoli i żłobków - w jednej sali może przebywać maksymalnie 12 dzieci
Zgodnie z zaleceniami GIS, jedna grupa może liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą. Sanepid zaleca też, by do jednej grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie.

Ponadto dzieci mają przebywać w jednej wyznaczonej i stałej sali, która powinna być wietrzona przynajmniej raz na godzinę. 

Nie mniej niż 4 m2 na jedno dziecko i opiekuna
Z kolei minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. Jak wyjaśnił GIS, do przestrzeni tej nie wlicza się: pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomieszczeń pomocniczych: ciągów komunikacji wewnętrznej, porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, np. łazienek i ustępów.

Główny inspektor sanitarny zaznacza, aby nie sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Wyjaśnia też, że powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.

Usunięcie z sali zabawek, których nie można dezynfekować 
Ponadto w sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. pluszowych zabawek. Z kolei wykorzystywane przybory sportowe - piłki, skakanki, obręcze - należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

Poza tym dzieci nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Należy zachować odpowiedni dystans między opiekunami
Opiekunowie powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 m.

Obowiązuje też zasada, że na 15 mkw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.

GIS wydał także zalecenie, aby personel pomocniczy i kuchenny, nie kontaktował się z dziećmi i z opiekunami grup.

Jeden termometr na grupę
Sanepid rekomenduje też zakup przynajmniej jednego termometru na grupę, najlepiej bezdotykowego. Dodatkowo zaleca placówce, by miała zapewnioną możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci. Powinna też otrzymać ich zgodę na zmierzenie temperatury dziecku, gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

W takim przypadku należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie poprosić opiekunów, aby je odebrali.

Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu, ale tylko w obrębie placówki
Ponadto dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

GIS przestrzega też przed wyjściami grup poza teren placówki, np. na spacer do parku.

Częste mycie rąk i inne zalecenia higieniczne
Główny inspektor sanitarny zwraca też uwagę na odpowiednią higienę, czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń i powierzchni.

Już przed wejściem do budynku powinien znajdować się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby dorosłe. Pilnować też należy, by każdy rodzic czy opiekun miał rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.

Sanepid jednocześnie zaznacza, aby przypominać dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety.

Zaleca się również wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. 

Sanepid rekomenduje też monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

GID wskazuje, że przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.


UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE