Reklama

LGD Razem pomaga tworzyć miejsca pracy i nagradza za najciekawsze inicjatywy Ziemi Łukowskiej

Opublikowano:
Autor:

LGD Razem pomaga tworzyć miejsca pracy i  nagradza za najciekawsze inicjatywy Ziemi Łukowskiej  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Dzięki pośrednictwu Lokalnej Grupy Działania Razem udało się w ubiegłym roku utworzyć 13 miejsc pracy, między innymi w takich dziedzinach, jak przetwórstwo spożywcze, usługi stolarskie, szklarskie, weterynaryjne, remontowo-budowlane, kosmetyczne, a także z zakresu poradnictwa dietetycznego i lokalnej turystyki.

   Pieniądze na uruchomienie poszczególnych działalności przedsiębiorcy uzyskali z unijnego programu PROW 2014-2020  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Razem”.  


    LGD zorganizowała także konferencję pod nazwą „PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU – JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ PARTNERSTWA LOKALNE”, która odbyła się 18 czerwca Centrum Społeczno-Kulturalnym w Starych Kobiałkach. Jej uczestnikami było około 90 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych:   Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski,  Marcin Sentkiewicz – Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski,  Piotr Chaber – Wójt Gminy Serokomla, Krzysztof Warda – Wójt Gminy Krzywda,  Renata Klębowska-Szustek, Kierownik ARiMR Oddział Łuków, a także przedstawiciele:  GBP, lokalnych organizacji pozarządowych, lokalni liderzy, społecznicy. Swoją obecnością na konferencji zaszczycił również Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  Krzysztof Głuchowski.   

      Konferencję prowadziła Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu LGD, która przekazała informację nt. dobrych praktyk z zakresu wdrażania PROW 2014-2020 na obszarze LGD „RAZEM” oraz wyniki wpływu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na poprawę jakości życia mieszkańców na obszarze LGD. 

WYKAZ BENEFICJENTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI I ROZLICZYLI DOTACJĘ ZE ŚRODKÓW PROW 2014-2020 DO KOŃCA GRUDNIA 2018 R.

Celińska Edyta Albina, Popławy Rogale – Gmina Trzebieszów - Uruchomienie Zakładu Wyrobów Tradycyjnych EDAN Celińska Edyta – miejsce pracy 1

Frankowski Adam, Krynka – Gmina Łuków,Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie usług stolarskich, miejsce pracy 1

Gajownik-Łazuga Katarzyna, Dąbie – Gmina Łuków, Olejarnia pod Jatą, miejsce pracy 1                             

Grandvaux Monika, Łazy – Gmina Łuków, Utworzenie pracowni ceramiki dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, miejsce pracy 1

Kusyk Michał, Pieńki – Gmina Serokomla,Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych, miejsce pracy 1

Litwin Łukasz, Strzyżew – Gmina Łuków, Uruchomienie portalu internetowego w zakresie turystyki w powiecie łukowskim, miejsce pracy 1

Przeździak Paweł Grzegorz, Biardy – Gmina Łuków, Wypożyczalnia rowerów, serwis, przechowalnia, miejsce pracy 1

Wielgosz Justyna Paulina, Sięciaszka I – Gmina Łuków, Podejmowanie działalności gospodarczej - Poradnia dietetyczna "Just Nutritron" Justyna Wielgosz, miejsce pracy 1        

Żądełek Krzysztof Mariusz, Jadwisin – Gmina Łuków, Podjęcie działalności gospodarczej REMO-DOM Usługi remontowo-budowlane Krzysztof Żądełek, miejsce pracy 1

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Szczygieł-Bud Leszek Szczygielski, Celiny Włościańskie – Gmina Stanin, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych i wprowadzenie nowych usług, miejsca pracy 2    

Zakład Mięsny "Kożuchówka "s.c., Kożuchówka – Gmina Krzywda, Wzrost konkurencyjności Z.M. "Kożuchówka" S.C. poprzez rozszerzenie oferty produktowej, miejsca pracy 2       

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I USŁUG W ZAKRESIE TURYSTYKI I REKREACJI

Gmina Krzywda: Wola Okrzejska, Okrzeja – Gmina Krzywda, Poznaj Sienkiewicza na rowerze -  83 tys. 726  zł

Gmina Krzywda: Kożuchówka –   Modernizacja zbiornika wodnego i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Anielinie - 151 tys. 703  zł

Gmina Krzywda: Gołe Łazy, Kasyldów, Krzywda, Radoryż Kościelny, Teodorów, Wola Okrzejska –   Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Gołe Łazy, Kasyldów, Krzywda, Radoryż Kościelny, Teodorów i Wola Okrzejska - 168 tys. 928 zł

Gmina Wola Mysłowska: Wandów, Wilczyska, Grudź –  Budowa trzech siłowni zewnętrznych w m. Wandów, Wilczyska, Grudź oraz budowa placu zabaw dla dzieci w m. Grudź - 69 tys. 449 zł

Klub sportowy "Lesovia Trzebieszów" - Trzebieszów Drugi/Karwów –  Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Trzebieszów Drugi i Karwów- 48 tys. 997 zł

Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej - Wola Gułowska – Gmina Adamów - Rozwój infrastruktury gminy Adamów w zakresie turystyki poprzez budowę kompleksu paintballowego oraz uruchomienie Przystani Rowerowej – 93 tys. 929 zł

ROZWÓJ MIEJSC SPOTKAŃ I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW

Gmina Stoczek Łukowski - Guzówka – Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Guzówce -  380 000 tys. zł      Prezentację „Współpraca się opłaca”  oraz warsztaty „World Cafe” „Partnerstwo  w praktyce” poprowadziła Karolina Suska dyrektorka Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach. Uczestnicy zapoznali się z nowymi pomysłami na współdziałanie, inicjatywami służącymi rozwojowi obszaru LGD „RAZEM”, wypracowali pomysły na lokalną współpracę. Ta część konferencji zaktywizowała społeczność lokalną, zainspirowała  uczestników do podejmowania partnerstw lokalnych.   

      Ponadto prezes Romańska-Węzik poinformowała o: podwyższeniu kwoty budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD o 940 tys. zł - w nagrodę za prawidłowe i efektywne wdrażanie LSR w latach 2016-2018, projekcie grantowym „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny” – będzie to konkurs  dla lokalnych organizacji pozarządowych, którego ogłoszenie jest planowane na luty 2020 r.,  oraz  projekcie KGW – KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD „RAZEM”, na który udało się uzyskać dofinasowanie w wysokości 28 tys. zł , a którego termin realizacji to przełom września i października 2019 r.   

      Podczas konferencji prezes Sylwia Romańska-Węzik zaprezentowała również rodzinną grę planszową „Na szlaku Ziemi Łukowskiej” promującą walory kulturowe, historyczne, przyrodnicze obszaru LGD „RAZEM”, która powstała w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Promocja i turystyka” realizowanego przez LGD (finansowanego ze środków PROW 2014-2020). Gra polega na wcieleniu się w rolę turysty, który zwiedza 10 gmin (9 wiejskich i 1 miejską) wchodzących w skład obszaru LGD „RAZEM”. Trasę wędrówki wyznacza mapa/plansza prowadząca po Szlaku Ziemi Łukowskiej (oznakowany szlak, około 300 km prowadzący po najciekawszych zakątkach naszej małej Ojczyzny). Po drodze gracze odwiedzają m.in. rezerwaty przyrody, odkrywają takie osobliwości jak amonity, poznają bohaterów powstania styczniowego i listopadowego, miejsca bitwy gen. Kleeberga, dowiadują się gdzie H. Sienkiewicz spędził swoje dzieciństwo. Jednym słowem – poznają bogatą historię tego regionu, a zdobyta wiedza pozwala im uzyskać jak najwięcej punktów i zdystansować przeciwników.  

     Pod koniec konferencji nagrodzono laureatów konkursu "NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ". Był to konkurs dla najbardziej aktywnych podmiotów, które podejmują działania na rzecz społeczności lokalnej. Prezes Sylwia Romańska-Węzik pogratulowała wszystkim uczestnikom konkursu, przekazała swoje wyrazy uznania oraz zapewniła, iż konkurs będzie kontynuowany w następnych latach. Nagrody laureatom pomogli wręczać: Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski.   
 LAUREACI KONKURSU "NAJCIEKAWSZA INICJATYWA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ": 

Kategoria I: Inicjatywa polegająca na realizacji zadania inwestycyjnego: 
I miejsce – Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności, które przedstawiło inicjatywę pn. „Armata dla Stoczka”. Liczba przyznanych punktów: 100. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 700,00 zł.  
II miejsce – Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa za inicjatywę pn. „Bądźmy dumni z naszych korzeni”. Liczba przyznanych punktów: 96. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 500,00 zł. 
III miejsce – Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, za inicjatywę pn. „Rozwój infrastruktury i usług w gminie Adamów w zakresie turystyki poprzez budowę kompleksu paintball oraz uruchomienie Przystani Rowerowej”. Liczba przyznanych punktów: 95. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 300,00 zł. 

Kategoria II: Inicjatywa związana z realizacją zadania nie inwestycyjnego:    
I miejsce – Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej za inicjatywę pn. „poCZYTALNIA”. Liczba przyznanych punktów: 100. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 700,00 zł.  
II miejsce – Grupa Tu Spoczywa Bohater – Grupa Adamów za inicjatywę pn. „Mural patriotyczny powstały z okazji 80-tej rocznicy Bitwy pod Wolą Gułowską”. Liczba przyznanych punktów: 99. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.  
III miejsce – Klub 50+ Stoczek Łukowski za inicjatywę pn. Gra miejska „Stoczek Łukowski – Miasto z charakterem”. Liczba przyznanych punktów: 96. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 300,00 zł. 
III miejsce ex aequo – Towarzystwo Przyjaciół Wojcieszkowa za inicjatywę pn. „Konie w Krainie Ramzesa – VIII Memoriał Kawaleryjski o szablę majora Jaworskiego”. Liczba przyznanych punktów: 96. Laureat otrzymał kartę podarunkową o wartości 300,00 zł. 

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia oraz upominek w postaci gry planszowej „Na Szlaku Ziemi Łukowskiej” dla:    
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Józefów Duży, inicjatywa: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Józefowie Dużym w celach rekreacyjno-edukacyjnych”. 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoryżu Kościelnym, inicjatywa: „Budowa altany – miejsca spotkań dla mieszkańców”. 
 Stowarzyszenia Modry Len z Adamowa, inicjatywa: „Orszak Trzech Króli w Adamowie”. 
Koła Gospodyń Wiejskich w Gręzówce, inicjatywa: „Wesele Ludowe”.  
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Dragon” Wojcieszków, inicjatywa: „24 godzinny mecz piłki siatkowej”.
 Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Serokomla, inicjatywa: „Powstanie zespołu Szalibabki”.
 Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Serokomli, inicjatywa: Rodzice dzieciom – „Rzepka”.   
Koła Gospodyń Wiejskich w Burcu „Wyjątkowe i Gospodarne”, 
inicjatywa: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” msza polowa w Burcu upamiętniająca poległych żołnierzy 50 DP. 

        Konferencję uświetnił występ zespołu Kobierzec ze Starych Kobiałek, który wykonał kilka utworów, m.in. piosenkę ułożoną specjalnie dla LGD z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia. 
          Konferencja oraz konkurs finansowana była z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja. Szczegóły na stronie www.lgdrazem.pl , zakładka „Aktualności” .     Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE