Reklama

Kastracja zwierząt i "Warszawska 18" na sesji

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Archiwum portalu

Kastracja zwierząt i "Warszawska 18" na sesji - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Petycja w sprawie kastracji zwierząt, scalenia gruntów i temat "Warszawskiej 18" to jedne z najważniejszych punktów IV sesji Rady Miasta Łuków. Początek obrad o godz. 12.00.

10 punktów, w kilkanaście głosowań będzie liczyć najbliższa sesja Rady Miasta Łuków. Czwarte obrady radnych nowej kadencji zaplanowano na środę 30 stycznia w sali konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 17. Radni podczas posiedzenia przyjmą plan pracy miejskich komisji, będą rozmawiać o scaleniach gruntów oraz zastanowią się nad petycją o finansowanie z miejskiego budżetu sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych, a także o finansowaniu przez Miasto Łuków elektronicznego znakowania tych zwierząt.

Dyskusja na pewno pojawi się przy punkcie dotyczącym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a konkretnie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 18. Według obecnych zapisów budynek dawnej elektrowni miejskiej, gdzie kilka lat temu mieściła się restauracja i pizzeria może zostać wyburzony, o co zabiega właściciel nieruchomości. Przeciwny temu rozwiązaniu jest burmistrz Piotr Płudowski, który z uwagi na historyczny charakter budynku, chce przekonać radnych do wyłączenia z uchwały ujętych w planie zapisów w sprawie „Osiemnastki”. W ten sposób budzący kontrowersje punkt nie wpłynąłby na wynik głosów w sprawie całej uchwały, dotyczącej wielu różnych działek.

Sesja Rady Miasta transmitowana będzie na żywo w Internecie za pośrednictwem serwisu YouTube. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Miasta
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od III sesji Rady Miasta
 5. Informacja Burmistrza Miasta Łuków o zgłoszonych w 2018 r. żądaniach, o których mowa w art. 36 ust 1-3 i ust. 5 i wydanych w 2018 r. decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łuków na 2019 rok, dwóch priorytetowych zadań: 1) ograniczania populacji bezdomnych zwierząt poprzez finansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych (właścicielskich); 2) finansowanie elektronicznego znakowania (czipowania) psów i kotów domowych (właścicielskich),
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Warszawska, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego,
  3. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej,
  4. wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość́ przejętą̨ z mocy prawa na rzecz Miasta Łuków pod drogi publiczne gminne,
  5. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  6. wyboru członków Komisji Odznaki Honorowej Miasta Łukowa,
  7. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
  8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Łuków za 2018 rok:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
  3. Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,
  4. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
  5. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Łuków na 2019 rok:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,
  3. Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej,
  4. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
  5. Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie.


UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE