Reklama

Gmina Krzywda: Fundusz sołecki uchwalony

Opublikowano:
Autor:

Gmina Krzywda: Fundusz sołecki uchwalony - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Radni gminy Krzywda spotkali się 30 marca na nadzwyczajnej XXIII Sesji Rady Gminy. Większością głosów radni zdecydowali o wyodrębnieniu z budżetu w roku 2021 niemal 680 tys. zł w ramach funduszu sołeckiego !

Środki te rozdysponowane będą pomiędzy sołectwa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, stanowiąc zadania własne gminy, zgodnie ze strategią jej rozwoju.

 

SZACUNKOWA, PRZYKŁADOWA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA DANE SOŁECTWO:

 

1. BUDKI – 17, 2 tys. zł

2. CISOWNIK – 27, 5 tys. zł

3. DROŻDZAK – 29, 4 tys.zł

4. FELIKSIN – 18, 3 tys. zł

5. FIUKÓWKA – 28, 7 tys. zł

6. GOŁE ŁAZY – 19, 6 tys. zł

7. HUTA DĄBROWA – 48, 7 tys. zł

8. HUTA RADORYSKA – 23, 5 tys. zł

9. KASYLDÓW – 17,7 tys. zł

10. KOŻUCHÓWKA – 24, 3 tys. zł

11. KRZYWDA – 48 tys. zł

12. LASKI – 16,3 tys. zł

13. NOWY PATOK – 15, 6 tys. zł

14. OKRZEJA I – 48, 7 tys. zł

15. OKRZEJA II – 39, 6 tys. zł

16. PODOSIE – 28, 2 tys. zł

17. RADORYŻ KOŚCIELNY – 27, 3  tys. zł

18. RADORYŻ SMOLANY – 30, 5 tys. zł

19. RUDA – 20, 9 tys. zł

20. STARY PATOK – 14, 3 tys. zł

21. SZCZAŁB – 20, 9 zł

22. TEODORÓW – 17, 7 tys. zł

23. WIELGOLAS – 13, 3 tys. zł

24. WOLA OKRZEJSKA – 48, 7 tys. zł

25. ZIMNA WODA – 30, 9 tys. zł

 

ŁĄCZNA KWOTA: 677 tys. 222  zł

Powyższe kwoty stanowią wartość szacunkową na podstawie liczby mieszkańców w dniu 31 grudnia 2019 r. Istotną do wyliczenia funduszu sołeckiego będzie liczba mieszkańców według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku. Tym samym podane kwoty mogą ulec niewielkim zmianom.

 

PROCEDURA WYODRĘBNIENIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

- Uchwała Rady Gminy podjęta do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy (2021) ✅

- W terminie do dnia 31 lipca 2020 roku, poprzedzającego rok budżetowy (2021), wójt gminy przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu środków finansowych.

- Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie, zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z uzasadnieniem i oszacowaniem kosztów w limicie przyznanych środków).

- W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 roku (poprzedzającego rok w którym poniesione zostaną wydatki - 2021) sołtys przekazuje wójtowi uchwałę zebrania wiejskiego dotyczącą wniosku.

- Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym fakcie sołtysa (zebranie wiejskie może podtrzymać bądź uzupełnić wniosek i w ciągu 7 dni złożyć go ponownie do wójta).

- W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków lub otrzymany po terminie.

- Jeżeli wniosek zostaje zaakceptowany, rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w roku 2021.

 

Uwaga:

- Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia!

- Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.

- Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie.

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA NALEŻĄCE DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, KTÓRE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

 

- Remont drogi gminnej (wymiana nawierzchni na nową tego samego rodzaju lub naprawa już istniejącej)

- Modernizacja drogi gminnej (wymiana nawierzchni na lepszą np. z betonu na asfalt, powyżej 10 tys. do wysokości przyznanych środków)

- Budowa lub remont placu zabaw dla dzieci

- Naprawa chodników

- Dbałość o porządek we wsi (np. postawienie koszy na śmieci)

- Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej

- Budowa świetlicy wiejskiej (powyżej 10 tys. do wysokości przyznanych środków na dany rok)

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej

- Remont świetlicy wiejskiej

- Nasadzenia drzew i krzewów; zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.

- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej

- Montaż oświetlenia ulicznego

- Remont oświetlenia ulicznego

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- Zakup umundurowania dla OSP

- Zakup wyposażenia dla OSP

 

Sołtysom, radom sołeckim i mieszkańcom sołectw życzymy powodzenia w realizacji priorytetowych zadań w lokalnym środowisku :)

 UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE