Reklama

Budżetowo-alkoholowa sesja

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Archiwum portalu

Budżetowo-alkoholowa sesja - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Na godzinę 13 zaplanowano posiedzenie miejskich radnych. Najważniejszymi tematami podczas środowej sesji Rady Miasta będą budżet na 2019 rok oraz liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście.

Sesja będzie trzecią w nowej kadencji. Radni podejmą na niej kilkanaście uchwał, dotyczących m.in. planu pracy na 2019 rok, czy udzielenia dotacji celowej Zakładowi Gospodarki Lokalowej na utrzymanie cmentarza wojskowego przy ul. Strzelniczej. Najważniejszymi tematami będzie jednak pochylenie się nad liczbą zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście i uchwalenie budżetu na następny rok. Sesję będzie można oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube.

Zobacz też:


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działań podejmowanych w okresie od II sesji Rady Miasta.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Łuków na 2019 rok,
  2. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Łuków na 2019 rok,
  3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Łuków,
  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłków lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,
  6. ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Łukowie przy ul. Strzelniczej,
  7. ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie za konserwację jednego punktu świetlnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łuków,
  8. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,
  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2019-2022.)
 7. Ustalenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia stawki podatku rolnego na rok 2019 na obszar Miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS.
 8. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia stawki podatku leśnego na rok 2019 na obszar Miasta Łuków na poziomie ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką oraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii Komisji stałych RM,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii (wniosków Komisji),
  5. dyskusja,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej przedstawionym przez Burmistrza Miasta.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie.


Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE