Reklama

Alkoholowa rewolucja

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Google Street View

Alkoholowa rewolucja - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Radni w Serokomli zdecydowali: będzie więcej zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Władze tłumaczą, że to niezbędne, bo gmina się rozwija.

10 stycznia Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe prawo narzuca na gminy obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na handel napojami wyskokowymi. W gminie Serokomla decyzję w tej sprawie poprzedzono konsultacjami społecznymi. Jak mówi Teresa Ponikowska, sekretarz gminy, trwały od 20 do 30 lipca. Konsultacje objęły: wyłożenie do publicznego wglądu projektów uchwał Rady Gminy wynikających ze zmiany ustawy, ich publikację na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zorganizowanie spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw.

Pozwolili na konkurencyjność

Pierwszą z uchwał konsultowanych z mieszkańcami była ta dotycząca ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

- Największą zmianą, jaką wprowadza nowelizacja ustawy, jest wprowadzenie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż wszystkich rodzajów napojów alkoholowych, w tym również napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - tłumaczy pani sekretarz. - Dodatkowo wprowadza pojęcie "maksymalnej liczby zezwoleń" dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, podczas gdy dotychczas mówiła o liczbie punktów sprzedaży na terenie gminy. Zgodnie z przepisami, należy więc zmienić liczbę punktów sprzedaży na liczbę zezwoleń, bo na 1 punkt sprzedaży mogą przypadać nawet 3 zezwolenia na różne rodzaje alkoholi.

W związku z tym zaproponowany przez Urząd Gminy projekt uchwały znacznie zwiększył limit punktów sprzedaży napojów wyskokowych. Jak wytłumaczono, dla sklepów liczba ta jest obecnie wykorzystana prawie w całości. "Należy stwierdzić, że uchwała (...) nie wpłynie zasadniczo na zwiększenie dostępności alkoholu, natomiast przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności małych i średnich firm, prowadzących działalność handlową i gastronomiczną. Proponowana uchwała nie powoduje obciążenia budżetu Gminy Serokomla. Jej skutkiem może być niewielki wzrost przychodów do budżetu z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń" - napisano w uzasadnieniu.

- Poprzednia uchwała w tej sprawie obowiązywała 15 lat - komentuje Teresa Ponikowska. - Nie chcemy zmieniać jej co kilka lat, dlatego założyliśmy wzrost liczby zezwoleń. Gmina się rozwija. Trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji poważnej inwestycji gdzie, jak sądzimy również będzie prowadzona sprzedaż alkoholi, a za nią pójdą następne.

Odległości i godziny

W projekcie uchwały znalazł się też zapis, że punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany bliżej niż 100 m (najkrótszą drogą dojścia) od nieruchomości, gdzie znajdują się: szkoła, przedszkole, placówka oświatowo-wychowawcza, kościół, cmentarz, kaplica lub urząd gminy. Odległość tę mierzy się od wejścia do wejścia.

Druga konsultowana uchwała dotyczyła ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zakazano w niej takiej sprzedaż w godz. 22.00-6.00. Zastrzeżono też, że naruszenie tego zakazu podlega przepisom karnym.

Raczej bez uwag

19 lipca odbyła się sesja sołtysów dotycząca konsultacji obu uchwał. W jej trakcie ustalono, że sołtysi zorganizują zebrania wiejskie, na których podjęte będą uchwały, opiniujące projekty uchwał planowanych do podjęcia na najbliższej sesji Rady Gminy.

- Takie spotkania z mieszkańcami odbyły się w większości sołectw. Następnie do Urzędu Gminy wpłynęły uchwały zebrań wiejskich w tej sprawie. Wszystkie sołectwa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a 11 w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Tylko 2 sołectwa zaopiniowały ten ostatni projekt negatywnie - informuje pani sekretarz.

Jak dodaje, nikt z mieszkańców nie złożył do Urzędu Gminy uwagi, wniosku czy opinii dotyczącej przedmiotu konsultacji. Sprawnie przebiegło też omówienie "alkoholowych" uchwał na sierpniowej sesji.

- To dlatego, że temat został opracowany na spotkaniu komisji Rady Gminy. Podczas sesji obyło się bez większych przeszkód. Tylko 1 radny miał delikatną wątpliwość, że może limity są zbyt duże, ale po dyskusji uchwałę przyjęto jednogłośnie - kończy Teresa Ponikowska.

Jakie limity?

Poprzednie zapisy umożliwiały sprzedaż i spożycie na miejscu piwa, wina i wódki tylko w jednym lokalu na terenie gminy. Nowy limit określa maksymalnie 8 takich miejsc w przypadku sprzedaży i konsumpcji piwa oraz po 5 miejsc dla wina i wódki. Ponadto według niedawnych zapisów na terenie gminy piwo można było kupić 14 sklepach na terenie gminy, wino w 10 sklepach a wódkę w ośmiu miejscach. Nowe zapisy podnoszą limity odpowiednio do 25, 15 i 12 miejsc.
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE