Reklama

Reklama

GMINA ŁUKÓW 1 mln 116 tys. zł na inwestycje z funduszu sołeckiego

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor: | Zdjęcie: gmina Łuków

 GMINA ŁUKÓW 1 mln 116 tys. zł na inwestycje z funduszu sołeckiego - Zdjęcie główne

foto gmina Łuków

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Informacje łukowskie GMINA ŁUKÓW Mieszkańcy 36 sołectw gminy Łuków jesienią ubiegłego roku zdecydowali na wiejskich zebraniach, na co przeznaczą fundusz sołecki w 2022 r.

Reklama

Co chcą robić u siebie mieszkańcy? Jedni  stawiają na polepszenie stanu dróg i rozbudowę oświetlania ulicznego, inni doposażają świetlice i  kupują urządzenia na place zabaw. Wysokość funduszu w każdym sołectwie jest inna i zależna od liczby mieszkańców.

 

 Pieniądze z funduszu są dzielone na sołectwa proporcjonalnie m.in. do liczby mieszkańców i ich dochodów. W tym roku maksymalna kwota -  52 tys. 374 zł - trafi do 8 największych sołectw: Dąbia, Gołaszyna, Krynki, Łazów, Ryżek, Świdrów, Zalesia oraz połączonych sołectw Gręzówka, Gręzówka-Kolonia i Nowa Gręzówka. Najmniej, 15 tys. 136 zł, otrzyma najmniejsze sołectwo Rzymy Las, a za całą kwotę zostanie wykonany  remont dróg gminnych.

 - Fundusz sołecki sprawdza się u nas od wielu lat. Coraz więcej sołectw przeznacza środku finansowe   min. na  inwestycje drogowe, zadania dotyczące rozbudowy oświetlenia ulicznego bądź dowieszanie opraw oświetleniowych. Zdarzają się również rzeczy, które nie są tymi dwoma priorytetowymi zadaniami. Tu trzeba powiedzieć, że w przypadku gdy fundusz sołecki jest przeznaczany na drogi bądź na oświetlenie uliczne, wtedy gmina dokłada środki z budżetu do realizacji takich inwestycji. W przypadku, gdy przez zebrania wiejskie są uchwalane wydatki na inne cele, wtedy nie dokładamy  - na to są przeznaczane tylko i wyłącznie środki z funduszu sołeckiego. I tak na przykład -   jeśli mieszkańcy zaplanują sobie zadanie, które jest warte 50 tys., a przeznaczą z funduszu sołeckiego 30 tys.  to zrobią tylko część za 30 tys. a później muszą dalej to finansować np. z kolejnego funduszu. Natomiast w przypadku dróg i oświetlenia, jeśli zaplanują udział własny w określonej wysokości wówczas gmina dokłada środki do takiej inwestycji  - tłumaczy wójt Mariusz Osiak.

 

 GMINA ŁUKÓW: FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

 

Po nazwie miejscowości jest podana cała kwota funduszu dla danej wsi, a dalej zadania mieszczące się w tej kwocie.

  ALEKSANDRÓW:  35 tys. 876 zł - w tym: bieżące utrzymanie terenu przy bibliotece – 600 zł, utwardzenie placu komunalnego - 19 tys. 676 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego - 2 tys. zł,  bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej - 1 tys. zł, zakup podkaszarki - 600 zł, zakup kosiarki traktorowej  - 12 tys. zł;

 

 BIARDY: 29 tys. 853 zł – w tym: zakup materiałów do wykonania ogrodzenia - 1,2 tys. zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego – 11 tys. zł, bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej – 653 zł,  zakup materiałów do wykonania elewacji świetlicy - 7 tys. zł, montaż klimatyzacji w świetlicy - 10 tys. zł;

 CZERŚL/SIĘCIASZKA TRZECIA – 36 tys. 976 zł – w tym: remont dróg gminnych 6 tys. 976 zł, montaż urządzeń na plac zabaw - 7 tys. zł,  rozbudowa oświetlenia ulicznego - 7 tys. zł, zakup materiałów do eksploatacji kosy i kosiarki - 1 tys. zł, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy - 3 tys. zł, modernizacja świetlicy w Czerśli - 12 tys. zł;

 DĄBIE – 52 tys. 374 zł, w tym: zakup materiałów dydaktycznych dla ZS Dąbie - 2 tys. zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego - 50 tys. zł, utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej 374 zł;

 DMININ - 25 tys. 349 zł, w tym: zagospodarowanie placu komunalnego - 7 tys. 349 zł, zakup urządzeń na plac zabaw w Dmininie - 18 tys. zł;

 

 GOŁASZYN – 52 tys. 374 zł, cała kwota na budowę chodników w m. Gołaszyn;

 GOŁĄBKI - 23 tys. 463 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego -18 tys. zł, zakup kosiarki spalinowej 800 zł, montaż garażu blaszanego - 4 tys. 663 zł;

 GRĘZÓWKA  - 52 tys. 374 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego – 37 tys. 374 zł, zakup urządzeń na plac zabaw - 10 tys. zł,  zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej  - 2 tys. zł, montaż monitoringu na placu zabaw - 3 tys. zł;

  JADWISIN  - 17 tys. 597 zł - cała kwota na zakup urządzeń na plac zabaw;

 JEZIORY  - 21 tys. 473 zł, cała kwota na modernizację schodów i placu przy świetlicy;  

 KARWACZ  - 30 tys. 848 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego - 7 tys.300 zł, modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wraz z przyłączem gazowym – 23 tys. 548 zł;

 KLIMKI  - 19 tys. 849 zł, cała kwota na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej;  

 KOWNATKI - 24 tys. 773 zł, w tym: wykonanie ogrodzenia działki komunalnej - 21 tys. 800 zł; utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej - 1773 zł; zakup wyposażenia świetlicy 1200 zł;

 KRYNKA  - 52 tys. 374 zł, w tym: zakup prądnicy dla OSP Krynka 1700 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego - 40 tys. zł, zakup wyposażenia do świetlicy - 5 tys. 374 zł, instalacja monitoringu przy świetlicy – 5 tys. 300 zł;

ŁAWKI - 35 tys. 143 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego – 20 tys. zł, modernizacja świetlicy -   15 tys. 143 zł;

 ŁAZY – 52 tys. 374 zł, w tym: budowa ciągu pieszo-rowerowego - 12 tys. 874 zł, zadaszenie placu  z siedziskami na placu  "Podgrzybek"  - 5 tys. zł, modernizacja placu komunalnego – 25 tys. 500 zł; zakup pralki i suszarki do świetlicy - 6 tys. zł, zakup wyposażenia boiska - 3 tys. zł;

MALCANÓW  - 17 tys. 702 zł, cała kwota na rozbudowę oświetlenia ulicznego;

PODGAJ  - 17 tys. 807 zł, cała kwota na remont dróg gminnych;

ROLE  - 36 tys. 347 zł, w tym: remont dróg gminnych 8 tys. 347 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego 28 tys. zł;

 RYŻKI - 52 tys. 374 zł, w tym: remont dróg gminnych – 34 tys. 374 zł, utrzymanie porządku na placach komunalnych - 2 tys. zł, doposażenie placu zabaw - 6 tys. zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego  - 10 tys. zł;

 RZYMY LAS  - 15 tys. 136 zł, cała kwota na remont dróg gminnych;

 RZYMY-RZYMKI - 19 tys. 326 zł, cała kwota na rozbudowę oświetlenia ulicznego;

SIĘCIASZKA DRUGA  - 25 tys. 663 zł, w tym: zakup umundurowania dla OSP – 2 tys. 500 zł; utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej – 1663 zł, zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy - 21 tys. 500zł;

 SIĘCIASZKA PIERWSZA – 45 tys. 356 zł, w tym: remont dróg gminnych - 39 tys. zł, zakup materiałów do remontu garażu OS - 5 tys. zł,  zakup materiałów i opału do świetlicy - 1 356 zł;

 STRZYŻEW – 46 tys. 561 zł, w tym: remont dróg gminnych – 40 tys. 561 zł, zakup materiałów do remontu świetlicy - 3 tys. zł,   utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej – 500 zł; utrzymanie boiska i zakup części do kosiarek  - 2 tys. 500 zł;

 SUCHOCIN  - 20 tys. 426 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego – 16 tys. zł, utrzymanie, doposażenie świetlicy i terenu wokół niej - 1 926 zł, zakup materiałów do remontu świetlicy – 2 tys. 500 zł;

 SULEJE  - 34 tys. 776 zł,  cała kwota  na remont dróg gminnych 34 tys. 776 zł;

 SZCZYGŁY DOLNE  - 20 tys.216 zł, cała kwota na modernizację drogi gminnej;   

SZCZYGŁY GÓRNE  - 22 tys. 049 zł,  cała kwota na rozbudowę oświetlenia ulicznego;  

ŚWIDRY – 52 tys. 374 zł, cała kwota na rozbudowę oświetlenia ulicznego;

TURZE ROGI  - 40 tys. 328 zł, w tym doposażenie OSP Turze Rogi - 27 tys. zł, zakup stołów do świetlicy  13 tys. 328 zł;

 Sołectwo Wagram - 16 tys. 655 zł, w tym: bieżące utrzymanie budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i terenu wokół - 1 655 zł, modernizacja budynku z przeznaczeniem na świetlicę - 15 tys. zł;

 WÓLKA ŚWIĄTKOWA – 40 tys. 695 zł, w tym: remont dróg gminnych - 9 tys. 695 zł, montaż wiaty przystankowej - 4 tys. zł, montaż systemu selektywnego powiadamiania OSP - 7 tys. zł, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - 15 tys. zł,  zagospodarowanie terenu pod siłownię - 5 tys. zł;

 ZALESIE - 52 tys. 374 zł, w tym: remont dróg gminnych - 38 tys. 374 zł, w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego 14  tys. zł,

  ZARZECZ ŁUKOWSKI 24 tys. 982 zł, w tym: utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej - 982 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej - 24 tys. zł;

 ŻDŻARY - 33 tys. 938 zł, w tym: bieżące utrzymanie terenu 1 738 zł, zakup wyposażenia placu zabaw 19 tys. 500 zł, zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym 5 tys. zł, opłata abonamentu za internet na placu rekreacyjnym – 500 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego 5 tys. 500 zł, utrzymanie świetlicy 1 700 zł.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy