Reklama

Reklama

Józef Bergier. Dzisiaj mijają cztery lata od śmierci twórcy i rektora bialskiej PSW

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Józef Bergier. Dzisiaj mijają cztery lata od śmierci twórcy i rektora bialskiej PSW - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Informacje bialskie Był naukowcem, posłem i senatorem oraz wizjonerem, który nie tylko zbudował kampus akademicki, ale bialską uczelnię doprowadził do krajowych sukcesów. Pozostawił po sobie wdzięczność ludzi, którym pomagał oraz tysięcy absolwentów, którzy uzyskali dyplomy i wiedzę.

Reklama

Urodził się 18 lutego 1952 r. w Międzyrzecu. Swe rodzinne miasto potem często odwiedzał, pomagał w jego rozwoju. Ukończył miejscowy Zespół Szkół Ekonomicznych, co dało mu dobre podstawy do późniejszego zmagania się z zadaniami inwestycyjno-ekonomicznymi.

W 1975 roku ukończył studia w bialskiej Filii Akademii Wychowania Fizycznego. Z AWF związany był aż 42 lata. Pierwsze cztery, to czas studiowania, po którym został nauczycielem akademickim kultury fizycznej.

Prof. dr hab. Jerzy Sadowski prorektor ds. Filii AWF w Warszawie, wspomina, że w akademii Józef Bergier zdobywał wszystkie stopnie naukowe. - Był bardzo pracowity. On wyznaczał wzorce zachowań dla wielu młodych kolegów. Swoim przykładem wskazywał, jak osiągać cele naukowe, jak publikować prace naukowe. Był dobrym kierownikiem, bardzo sprawnie zarządzał studiami zaocznymi – przypomina prorektor warszawskiej AWF, który jak podkreśla wcześniej był nawet uczniem J. Bergiera.

W 1982 Józef Bergier uzyskał stopień doktora na podstawie pracy "Tendencje rozwoju sprawności motorycznej dzieci zbiorczych szkół gminnych makroregionu środkowo-wschodniego". W 1999 został doktorem habilitowanym nauk kultury fizycznej publikując rozprawę zatytułowaną "Wiedza dzieci o nauczanych czynnościach ruchowych a skuteczność działań w grze zespołowej". Z powodzeniem łączył pracę naukową z działalnością społeczną i polityczną.

Jako poseł zabiegał o swój region

Już w 1997 r. wystartował w wyborach do Sejmu RP i został posłem. Był wtedy członkiem Rady Politycznej Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność i wiceprzewodniczącym RS AWS woj. lubelskiego. Jako poseł sprawozdawca prezentował nowelizację ustawy o kulturze fizycznej zmierzającej do przyznania świadczeń pieniężnych dla polskich medalistów olimpijskich. W wystąpieniach sejmowych zabierał głos w sprawach edukacji, nauki i młodzieży, kultury fizycznej oraz spraw społecznych. Występował z interpelacjami w sprawie powstawania powiatów łosickiego i międzyrzeckiego (tego drugiego zamierzenia nie udało się przeforsować). Apelował, aby nie opóźniano otwarcia terminalu w Koroszczynie.

- Będąc członkiem Rady ds. Inwestycji przy Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki udało mi się walczyć o budowę hal z salami dydaktycznymi w LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej, w SP w Wisznicach, SP w Misiach, SP nr 3 w Międzyrzecu i w Konstantynowie. Możliwy był też stały rozwój bazy sportowej w bialskim Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu – tak ówczesny poseł prezentował bogaty katalog swoich interwencji.

Podkreślał, że po staraniach w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej szpital w Międzyrzecu uzyskał z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 1 mln zł na inwestycje. Kilkadziesiąt szkół z Podlasia zaś otrzymało różnego rodzaju sprzęt sportowy z UKFiT – od zestawu do kosza korfballowego i piłki ręcznej do zestawu rekreacyjnego. Często był to sprzęt dużej wartości np. atlas do ćwiczeń za ponad 30 tys. zł trafił do Siemienia oraz do bialskiej SP nr 2 i Gimnazjum nr 4.

Wywalczył uczelnię i ją organizował

- Wyznaczyłem sobie dwa cele strategiczne pomocy dla Podlasia. Szczególnie staram się być zaangażowany w utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej. To szansa też dla pobliskich powiatów. Dążę także do stworzenia ośrodka sportowo-rekreacyjnego na terenie żwirowni w Międzyrzecu Podlaskim – ujawniał prasie. I zaznaczył, że obie inicjatywy zyskały pozytywne opinie w MEN i UKFiT oraz dotacje na 2000 r.

Andrzej Czapski, ówczesny bialski prezydent, przyznaje, że działania posła Józefa Bergiera trafiły na podatny grunt, kiedy miasto straciło status stolicy likwidowanego woj. bialskopodlaskiego. Wtedy przychylność rządu była większa, gdyż chodziło o rekompensatę za obniżenie statusu.

Konkurencja innych 10 miast była jednak duża. Przez wiele miesięcy poseł zabiegał o pozytywne opinie wiceministra edukacji i Rady Głównej Komisji Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Wspierali go bialscy samorządowcy. Rada Miejska wyraziła zgodę na przejęcie w zamian za zaległości podatkowe nieruchomości o pow. ok. 4 tys. mkw. Zakładu Włókienniczego Biawena S.A. Biurowiec z szatnią został udostępniony powstającej w 2000 r. Wyższej Państwowej Szkoły Zawodowej.

Józef Bergier był organizatorem od podstaw samodzielnej uczelni państwowej w Białej Podlaskiej. Został też jej rektorem. Po latach wspominał - Nie było terenów. Na start otrzymaliśmy kilkaset metrów kwadratowych po upadłym zakładzie Biaweny. Naszym sukcesem było to, że w przetargu, z własnych środków kupiliśmy kilka hektarów terenu, na którym później rozbudowaliśmy kampus uczelni, o jakim zacząłem marzyć dopiero po latach.

Imponujący rozwój PWSZ

W 2000 r. kształcono tam zaledwie 345 licencjatów. Z czasem PWSZ im. Papieża Jana Pawła II cieszyła się ogromnym zainteresowaniem studentów, których przybywało z roku na rok. Po trzech latach studiowało już ponad 3,7 tys. osób. A w ciągu pięciu lat liczba studentów wzrosła aż ponad 1000 proc. Od początku rektor, który w 2000 r. został profesorem PWSZ, zadbał o ciągłą rozbudowę obiektów uczelnianych oraz o wzbogacanie oferty o nowe specjalności.

Z jego inicjatywy powstała m.in. oferta 11 nowych specjalności. Po kilku latach oddany został do użytku gmach dydaktyczny z rektoratem, wartości ponad 5 mln złotych. Przekazano też zmodernizowany biurowiec Biaweny na nowoczesną bibliotekę i czytelnię wartości 1,5 mln zł. Rektor powołał jedyne w regionie liceum przy uczelni – Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Nastąpiło to na jubileusz pięciolecia uczelni, która kształciła już 4100 studentów.

Józef Bergier zaskakiwał gości przybywających na kolejne przecięcie wstęgi przy oddawaniu do użytku nowego obiektu – prawie zawsze ogłaszał, że już... zaplanował nowy gmach. Tak właśnie zapowiedział i zrealizował budowę kampusu akademickiego wartego ok. 20 mln zł, w skład którego weszły trzy połączone budynki dydaktyczne z patio, sala konferencyjna, stołówka studencka oraz hala sportowa i dom studenta. Józef Bergier wywalczył na nie fundusze unijne.  Imponujący rozmach i rozwój PWSZ budził uznanie wielu bialczan. Radni zatem niemal jednogłośnie podjęli uchwałę o darowaniu prawie hektarowej działki miejskiej pod budowę hali PWSZ. Z okazji jubileuszu 5-lecia uczelni uruchomiono Uniwersytet Trzeciego Wieku. Po wielu latach otwarto przy uczelni żłobek, a następnie przedszkole. Uczelnia zaczęła służyć kilku pokoleniom bialczan.

Został cenionym senatorem

Józef Bergier wielokrotnie próbował swoich sił w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Dzięki temu mógł skuteczniej zabiegać o wsparcie i dotacje inwestycyjne na rzecz swojej uczelni. W 2004 r.  kandydował do Parlamentu Europejskiego ze słabo popieranej przez głosujących listy utworzonego przez Macieja Płażyńskiego centroprawicowego Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców. Wkrótce został wybrany do bialskiej Rady Miasta.

W latach 2006-2007 był wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubelskiego, kiedy władzę tam sprawowała koalicja PO-PiS. Pod koniec 2007 r. w wyborach parlamentarnych wystartował z listy Platformy Obywatelskiej i uzyskując aż prawie 78 tys. głosów został senatorem.

Był nawet zastępcą przewodniczącego senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Jako członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wspierał rodaków za Bugiem. Zabiegał o wprowadzenie Karty Polaka, z której następnie skorzystało wielu jego studentów przybyłych ze Wschodu.

Profesor nie spoczywał na laurach
W 2009 r., wraz z otwarciem studiów drugiego stopnia, PWSZ zmieniła nazwę na Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II. W związku z ustawowym ograniczeniem liczby kadencji rektora, przez kilka lat dr hab. Józef Bergier pracował jako pracownik naukowy PSW oraz pełnomocnik rektora ds. rozwoju uczelni. W sierpniu 2012 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej. W kwietniu 2013 r. senat uczelni ponownie wybrał go na rektora PSW.

Bialska PSW stała się najchętniej wybieraną przez studentów uczelnią, spośród państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce. Zgłaszało się ponad 1,5 tys. kandydatów do studiowania. Mieli do wyboru 18 kierunków studiów, w tym pięć magisterskich.

Jak grzyby po deszczu mnożyły się kolejne inwestycje i dotacje. Prof. J. Bergier nie miał nawet czasu i okazji, aby świętować swój jubileusz 40-lecia pracy nauczyciela akademickiego. Nie chciał spocząć na laurach. Ciągle poszukiwał nowych wyznań.
- Miałem doświadczenia w pracy parlamentarnej w komisji nauki w Sejmie i Senacie i w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia jakość pracy uczelni. Sumując te doświadczenia, staram się je wykorzystać w stałym rozwoju uczelni – tak przed laty wyjawił nam swoje intencje. Podkreślił, że wśród 36 uczelni bialska PSW znalazła się na drugim miejscu w kraju. W ciągu 17 lat uzyskała na działalność dydaktyczną i inwestycyjną dotacje na ponad 100 mln zł.

Bialska PSW najlepsza w kraju!

Przyszły kolejne sukcesy krajowe. Od 2016 r. PSW w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy" zajmowała przez kolejne trzy lata pierwsze miejsca w grupie państwowych wyższych szkół zawodowych. 

Profesor lubił ze studentami i pracownikami uczelni fetować te sukcesy. Były torty ze świecami i inne atrakcje. W 2017 uczelnia uzyskała imponujący wynik uzyskując 100-procentowe wskaźniki pod względem siły naukowej i innowacyjności.

Zapowiedział, że na otwarcie kolejnej inwestycji budowy basenów... wskoczy do wody. Wydawało się, że żartuje. Był jednak człowiekiem konsekwentnym i precyzyjnie realizującym swoje zamierzenia.

Kiedy w lipcu 2018 r. uroczyście otwierano wybudowany za 3,1 mln zł Zespół Basenów Odkrytych PSW, rektor w ubraniu przepłynął pływalnię, potwierdzając, że spełnia obietnice. Oczekiwał, że w 2020 r., na 20-lecie uczelni, PSW przekształci się w Akademię Bialską.

- To stałe wyzwanie dla nas, do wybicia się na uczelnię akademicką. Nasz rozwój naukowy potwierdza, że w 2020 r. powinniśmy spełnić wymogi przekształcenia się w Akademię Bialską - podkreślał.

Niestety, ciężka śmiertelna choroba uniemożliwiła mu dotrwanie do tego oczekiwanego celu.

Pod koniec stycznia prof. Józefowi Bergierowi nadano tytuł Zasłużonego dla Miasta Biała Podlaska. Za olbrzymi niepodważalny wkład w rozwój miasta jako poseł, senator oraz rektor PSW oraz za działalność na rzecz lokalnej społeczności w wielu dziedzinach, takich jak szkolnictwo wyższe, wychowanie młodzieży, kultura fizyczna, otrzymał statuetkę św. Michała Archanioła, patrona Białej Podlaskiej. Honorowym Obywatelem Międzyrzeca został w 2001 roku. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Józef Bergier zmarł 21 marca 2019 roku. Nazajutrz w głównym holu uczelni wyłożono księgę kondolencyjną. Nabożeństwo żałobne obyło się 26 marca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego 53/55 w Białej Podlaskiej. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na bialskim cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej.

Artykuł pochodzi z portalu bialasiedzieje.pl. Kliknij tutaj, aby tam przejść.
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy